1961-68  

 Retur til Golfbakken 

 Retur til Hanses Bog 

FAMILIE:

Jeg blev udlært som tømrersvend 8. april 1961, og i november samme år blev jeg gift med Kate Poulsen. Hun blev mor til mine 2 børn, sønnen Henrik født i nov. 1962 og datteren Birgithe født i maj 1964.

Henrik er i dag vandforsyningschef i Halsnæs Vandforsyning. Birgithe er ansat i Frederiksværk kommunes vejvæsen, desuden er hun brandmand i kommunens redningstjeneste.

 

Klik på billederne

I 1962 blev Henrik født i dette lille hus. Det lå inde i baggården på adressen Slotsgade 71 i Hillerød. Der boede to familier i huset. Vi boede i den højre halvdel. Der var kun stue, soveværelse og køkken i alt knapt 30 m2. Der var lokum i gården, og badeværelse havde vi ikke, så vi måtte vaske os i køkkenet. Huslejen var til gengæld billig kun 62 kr. og 40 øre om måneden. Timelønnen for en tømrersvend var dengang ca. 10 kr. Hver uge skulle vi feje gårdspladsen og fortovet ud mod Slotsgade. Vi skulle også vaske bagtrappe og hovedtrappe i  huset på Slotsgade. Lønnen for dette var 60 kr. pr. måned, så vores reelle boligudgifter var altså kun 2 kr. og 40 øre. Dette beløb blev betalt kontant på et sagførerkontor inde midt i Slotsgade. Det hændte, at jeg betalte for et par måneder af gangen.
Mens vi boede her, fik vi vores første TV et lille sort/hvid 17". Det var et lejet betalings TV. For hver halve time skulle der puttes 1 kr. i en automat, som var monteret bag på fjernsynet. Hvis ikke det blev gjort slukket apparatet. Da vi efter ca. 1 år købte det, blev alle enkronerne trukket fra købesummen.

              Bad Hillerøds Facader

Slotsgade 71B

 

Birgithe blev født i maj 1964. På det tidspunkt boede vi i huset "Mari". Det  er gult og  ligger på højre side af vejen ca. 2 km. fra Vinderød ud mod Karsemose. Til huset var der en meget stor grund ca. 3000 m2. Vi havde lejet huset af min far. Der var 2 stuer, 1 køkken og 2 værelser oven på, men heller ikke her var der noget badeværelse. Der var dog toilet indendørs. 

Jeg var fra november 1963 indkaldt til 1 års militærtjeneste i Civilforsvaret. De første 5 måneder lå jeg i Hillerød. Derefter blev jeg overflyttet til Karsemoselejren, som lå kun 2 km fra, hvor vi boede.

Birgithe og Henrik 1965 på Ahornvej 44

 

Sommeren 1965 var jeg en kort overgang ansat som tømrer på Sønderstrømfjord Militærbase i Grønland. Vi arbejdede 10 timer pr. dag i 6 dage. Kun søndagen var en fridag. 
På billedet ses den gamle base i forgrunden, længst væk på den anden side af landingsbanen ses amerikanernes militær flyveplads.

Sønderstrømfjord

Hans i den grønlandske natur

 

Da jeg kom hjem fra Grønland, startede jeg mit eget tømrerfirma. Det første halve år havde jeg værksted i kælderen under min mors købmandsbutik. I 1966 købte jeg en af de gamle bygninger på krudtværkets tidligere arealer. Det blev så mit fremtidige tømrer- snedkerværksted.

Det første år var det mest reparationsarbejde, som jeg udførte. Efteråret 1966 får jeg ordre på opstilling af ca. 8 svenske Fribo sommerhuse. For at kunne klare denne ekstra opgave, indgik jeg et kompagniskab med Ole Hansen.
I sommeren 67 fik vi vores hidtil største entreprise på den nye skole i  Frederiksværk. Vores tilbud på tømrerarbejdet var på 545.000 kr. Vi bød også på levering samt opstilling af gasbeton skillevægge. Her var vores bud på 391.000 kr. Vi vandt begge entrepriser.

I 1965 købte vi en byggegrund Hejrevej nr. 2. Det var en udstykning fra Bækkegården ved Ramløse. Der var udsigt over Arresø. Vi gav kun 6.000 for den. Jeg blev skilt i 69, og så blev grunden solgt for 35.000 kr.

Værkstedet på Krudtværksalleen

Tømrer - Snedkerværksted
Fra vores lejlighed på Skovbakken Skolebyggeri 1967
Avisudklip 1967 Ved vores byggegrund - Bækkegården/Ramløse
Gitte 3 år - Kate 24 år - Henrik 4 år 
Gitte og Henrik med deres mor Kate fotograferet på vores byggegrund år 1967

Vi har lige plantet et kirsebærtræ

TOP