B

Link til familiesiderne

Er der ikke et aktivt link på dit familie navn, så er du måske noteret under en beslægtet familie.

Familie navne Tilknyttet personer
Bagger se Malmborg
Bendix se Sven Taarnhøj  Dyrberg,  Mathiesen
Bentsen Karen Christensen
Bille-Brahe se Sven Taarnhøj
Birch se Rotvel
Bjerregaard Bruun,  Chidekel,  Ernstsen,  Guldbech
Blomhøj
 Gerda-Jørgensen2, Møgelvang, Nielsen
Alfred, Søren og Poul
Blomhøj Kjeld B 1914
Albærte, Becca, Claus, Emil, Emma,
 Gerda, Hanne, Hans, Henrik, Janne,
 Karin, Karla, Kristina, Lasse, Ludvig,
 Lærke, Margrethe, Morten, Sigrid,
 Sigurd, Sisse, Tina, Trine, Vicki,
Virginia, William.
Finn Kaj - se længere nede på listen
Andersson,  Hansen,   Irming  Jørgensen,
Lisby, Maschnøl,  Normann,  Poulsen,
Søgaard
Blomhøj Ernst 1915
Astrid, Bronte, Ellen, Elias, Elsa,
 Emilie, Eva, Eva-Isabelle, Inger,
Jacob, Jasmin, Jens, Jonas, Josefine
Julie, Laura, Lena, Lone, Niels
 NN, Ole, Ulla, Vibeke.
Attermann,  Aurell,  Jensen,  Nøhr,  Pankow, 
Robinson,  Wordenskjold
Blomhøj Arvid 1921 Joensen,  Kogi,  Larsen,  Sørensen
Blomhøj Folke 1923 0
Blomhøj Werner 1925 0
Blomhøj Palle 1927
Basil, Christina, David, Else, Hanne,
Helle, Huxie, Michael, Søren. 
Ebbe, Fellsgaard, Hansen, Jørgensen,
 Steiniche, Wiborg
Blomhøj Finn Kaj 1943
Jane, Jens, Joanne, Mathias, Mathilde,
 Peter, Victor.
Friis,  Jimenez,  Grandjean,   Randall
Bondesen se Klaus Steen Taarnhøj
Borg se Familien Byvard
Bro se Jørgensen2
Bruun  
Bryld se Klaus Steen Taarnhøj
Bülow se Jensen1 eller Terkel Jensen
Byvard Ejnar 1922
Sunniva
Kruse Nielsen, Koerstz Mortensen,
Løvland, Salomonsen