Familien Karen Christensen  1. 2. og 3. generation

Tilknytning til Tårnhøjgård: Gårdejer 1860 Ane Katrine og Kristen Hansen - Karen Christensen
13 Link til navne: Karen Christensen   Anna Karen Kirstine Christensen   Søren August Christensen   Knud Adolf Christensen   Martha Elisabeth Christensen   Kathrine Hansen   Otto Christensen   Vilhelm Christensen   Ester Bentsen   Karl Christensen   Karen Margrethe Bentsen              Tillæg:  Tillæg: Søren Hansen 1843-1913   Jørgen Christensen 1869- ?    + 19 navne på børn i 4.generation

 

1.gen.
Karen Christensen: nr. 108
Født: 24. maj 1847.   Sorø, Slagelse, Kirke Stillinge
Dåb: 11. juli 1847 i Kirke Stillinge
Konfirmation: 6. oktober 1861. Holbæk, Løve, Finderup
Uddannelse:
Erhverv:
Gift 8. maj 1872 med Søren Hansen i Kirke Stilinge
Død: 16. februar 1873 i Barselsseng, Kirke Stillinge
Gravlagt: 22. februar 1873 på Slillinge Kirkegård
Blev 26 år
Forældre: Ane Catrine og Kristen Hansen
Børn: Anna Karen Kirstine Christensen f.1873
Dokumentation:

Født: KB 1840-1852 opslag 83
Døbt den 24/5-1847 i hjemmet. Fremstillet i kirken 11/7-1847, Fadderne var baaren af Pigen Else Marie Jensdatter i xxx xxx. Grmd. Peder Hansen, Ungkarl Christen Larsen, Grmd. Jens Nielsen og Datter Ingeborg alle af Kr. Stilling.

Konf: KB 1842-1869/283 Finderup sogn opslag 134. Dom  angaaende kundskab og opførsel meget god.
Gift: KB 1852-1882 opslag 256. I Kirke Stillinge Kirke den 8/5-1872. Forloverne var Hans M.J.S. Jensen, Smed og Boelsmand. Christen Hansen, Gaardmand i Kr. Stillinge.

Død: KB 1852-1882 opslag 331. Død i barselsseng den 16/2-1873.
Gravlagt 22/2-1873

Top Billeder

Denne sten er placeret i indkørselen til Tårnhøjgård
Biografi:
Søsteren Mette skriver i sin bog:
Vi var 4 søskende, en lille pige, Ane, som døde da hun var spæd, og Karen, Hans og jeg.
Vi havde et godt barndomshjem, og trods fars strenghed levede han og mor et lykkeligt liv sammen. Mor bøjede altid af, når bølgerne gik højt. Men mors gode hjerte fandt tit vej, hvor fars strenghed måtte give op.

Notater:
Dåb i 1847 faddere: Else Marie Jensdatter, Ingeborg Jensdatter, gdm.
Peder Hansen, gdm. Jens Nielsen, ungkarl Christen Nielsen
Tjente hos slægtninge i Tjørnelunde
Adr: 1869 Var gaardfolk i Kirke Stillinge

 

2.gen.
Anna Karen Kirstine Christensen
født Hansen: nr. 202
Født: 30. januar 1873. Sorø, Slagelse, Kirke Stillinge
Dåb: 2. februar 1873 i hjemmet
Konfirmation: 17. april 1887. Holbæk, Løve, Kirke Helsinge
Uddannelse:
Erhverv: Gårdmandskone
Gift 14. april 1899 i Kirke Stillinge med Jørgen Christensen
Død: 12. maj 1956
Gravlagt:
Blev 83 år
Forældre: Karen Christensen og Søren Hansen
Børn: Søren August 1900-1994,   Knud Adolf f.1901   Martha Elisabeth 1903-1991   Kathrine f.1905   Otto f.1905   Vilhelm f.1908   Ester 1908-1937   Karl 1909-2002   Karen Margrethe f.1914
Dokumentation:

Født: KB 1852-1882 opslag 135
Døbt 2/2-1873 fremstillet i kirken 5/4-1873. Moderen døde i barselssengen 17 dage efter Annas fødsel. Fadderne var Baaren af Pigen Mette Christensen af Stillinge og 4 andre (som jeg ikke kan læse) af Stillinge.

Konf: KB 1882-1892 opslag 97. I Kirke Helsinge Kirke.  Dom angaaende kundskab og opførsel  mg. 
 Gift: KB 1899-1907 opslag 94. Forloverne var Hans Peder Christensen, Gaardejer Søren Hansen, Boelsmand Smed begge af Kirke Stillinge. Lyst i kirken 26. marts og 3. april 1899.

Død: Har søgt på aneguf.dk 8/1-2016 og KB

Adr:
1885 boede hos Niels og Mette, K. Stillinge
1889 Ophold på Høng Højskole
1888 Et år hos gdm. Jørgen Laren i K.Helsinge derefter plads på Fyn
1892 tilbage til Niels og Mette
1899 overtog med Jørgen den gamle gård i Mullerup efter Niels og Mette. 

Top Billeder Biografi:
Notat af Lone Moberg:
1873 Frembåren af pigen Mette Christensen, hos stod gdm. Christen Hansen, K.Stillinge
1897-98 Plads hos justitsråd Beck, Slagelse
1899 Forlover Hans Peder Christensen, dgr, Søren Hansen, boelsmand, smed.

 

3.gen.
Søren August Christensen: nr. 210
Født: 15. august 1900. Holbæk, Løve, Drøsselbjerg
Dåb: 23. september 1900 i Kirken
Konfirmation: 4. oktober 1914. Holbæk, Løve, Drøsselbjerg
Uddannelse:
Erhverv:
Gift med Anna, født i Snekkerup
Gift igen med Anna, som var enke med 2 døtre
Død: 15. august 1994 i Skælskør
Blev 94 år
Forældre: Anna Karen Kirstine og Jørgen Christensen
Børn: Bente, Eilif og Aase
Dokumentation:

Født: KB 1892-1917 opslag 20
Døbt den 23/9-1900. Fadderne var Moderen. Smed Søren Hansens Hustru, Kirkestillinge. Smed Søren Hansen, Brygger Kr. Jørgensen og Faderen. 1 Barn

Konf: KB 1892-1917 opslag 140. Mullerup, Drøsselbjerg sogn af Sognepræst Heiberg

Død: aneguf 30/7-1994, Bülowsvej 27, 4230 Skælskør. 

Notat:
Skilt fra Anna Sørensen efter sølvbrylluppet.

Top Billeder Biografi: Søren fik 3 børn:  Bente, Eilif og Aase

 

3.gen.
Knud Adolf Christensen: nr. 211
Født: 20. oktober 1901. Holbæk, Løve, Drøsselbjerg Mullerup By
Dåb: 24. november 1901
Konfirmation: 3. oktober 1915 Drøsselbjerg kirke
Uddannelse:
Erhverv:
Gift med Eleonora født Jensen
Død:
Forældre: Anna Karen Kirstine og Jørgen Christensen
Børn: Karl, Hildborg, Ruth

Dokumentation:

Født: KB 1892-1917 opslag 22
Døbt den 24/11-1901. Fadderne var Moderen - Gmd. Søren Kristensens Datter i Stillinge. Ungkarl Jens K. Kristensen. Ungkarl Søren Kristensen, begge af Stillimge og Faderen. 2. Barn. Se Folie 15 Aug. 1900.

Konf: KB 1892-1917 opslag 140. Den 3/10-1915. af Sognepræst Heiberg
Gift:

Død: Har søgt på aneguf.dk 8/1-2016 og afdøde

Top Billeder Biografi:  Knud fik 3 børn: Karl, Hildborg og Ruth

 

3.gen.
Martha Elisabeth Christensen: nr. 212
Født: 1. januar 1903. Holbæk, Løve, Drøsselbjerg
Dåb: 8. marts 1903 ved Pastor Heiberg
Konfirmation: 15. april 1917 Holbæk, Løve, Drøsselbjerg
Uddannelse: Lærerinde
Erhverv: 1960. Lærerinde på Høng Kommuneskole
Gift
Død: 4. august 1991 i Høng.
Gravlagt på Finderup Kirkegård ca. 7. august
Blev 88 år
Forældre: Anna Karen Kirstine og Jørgen Christensen
Dokumentation:
Født: KB 1892-1917 opslag 83
Døbt 8/3-1903, fadderne var Moderen - Gmd Hans Kristensens Kone, Stillimge - Gmd Hans J Kristensen, Stillinge, Fisker Hans B. Pedersen, Mullerup og Faderen.

Konf: KB 1892-1917 opslag 172 af Sognepræst Frimont Møller. Drøsselbjerg sogn.

Død: Gravstenen fundet på Finderup Kirkegård, har søgt i aneguf.dk 8/1-2016
Top Billeder

År 1960. Lærerinde Martha Elisabeth Christensen - 57 år
Biografi:

Martha fik ingen Børn 

Martha er afbilledet i bogen "Høng 1920-1966 i billeder" . Hun var i lærerstaben 1960 på Høng kommuneskole.

 

3.gen.
Kathrine Hansen født Christensen: nr. 213
Født: 19. december 1905 i Mullerup
Dåb: 11. marts 1906 af Sognepræsten for Finderup Provst Hertz
Konfirmation: 11. april 1920. Holbæk, Løve, Drøsselbjerg
Uddannelse:
Erhverv:
Gift med Halfdan Hansen
Død:
Forældre: Anna Karen Kirstine og Jørgen Christensen
Børn: Jens Erik, Knud Henning, Poul Bent
Dokumentation:

Født: KB 1892-1917 opslag 89. (Efternavnet er rettet fra Kristensen til Christensen)
Døbt 11/3-1906, fadderne var Moderen. Brygger Jørgensens Hustru. Brugger Jørgensen og Faderen alle af Mullerup. Anmærkninger: 4. Barn

Konf: KB 1918-1933 opslag 116 af Sognepræst Frimont Møller. Drøsselbjerg sogn.
Gift: 2017 har søgt i KB Drøsselbjerg Sogn

Død: Har søgt i aneguf.dk 8/1-2016

Top Billeder Biografi: Kathrine fik 3 børn:  Jens Erik, Knud Henning og Poul Bent

 

3.gen.
Otto Christensen: nr. 214
Født: 27. januar 1907. Holbæk, Løve, Drøsselbjerg Mullerup
Dåb: 29. marts 1907 i Drøsselbjerg Kirke af Pastor Heiberg
Konfirmation: 3. april 1921 i Drøsselbjerg Kirke af Sognepræst Frimondt Møller
Uddannelse:
Erhverv:
Gift med Inger Kirstine Christensen
Forældre: Anna Karen Kirstine og Jørgen Christensen
Børn: Anders, Henning, Jørgen
Død: 23. december 1996 i Gørlev, Rørmosevej 2. Gravlagt på Drøsselbjerg Kirkegård.
Dokumentation:

Født: KB 1892-1917 opslag 35
Døbt den 29/3-1907. Fadderne var Moderen - Pige Marie Knudsen af K. Stillinge. Ungkarl Jens Jørgensen, Stillinge, og Faderen. Anmærkninger: 5 Barn.  Se Folie 15 Aug. 1900

Konf: KB 1918-1933 opslag 87. Den 3/4-1921

Død: aneguf.dk, den 23/12-1996, Rørmosevej 2, 4281 Gørlev. Har fundet en gravsten på Drøsselbjerg Kirkegård

Top Billeder
Biografi:

Otto fik 3 børn: Anders, Henning og Jørgen

 

3.gen.
Vilhelm Christensen: nr. 216
Født: 1908?
Dåb:
Konfirmation:
Uddannelse:
Erhverv: Gårdejer på Tønderegnen
Gift med Anna Christensen (Brinck)
Død.
Forældre: Anna Karen Kirstine og Jørgen Christensen
Dokumentation:

Født: Har søgt i KB Drøsselbjerg
Døbt den

Konf:  Har søgt i KB Drøsselbjerg og Kr. Helsinge
Top Billeder Biografi: Vilhelm fik 4 børn: Jørgen, Ester, Karen og Lis

 

3.gen.
Ester Bentsen født Christensen: nr. 215
Født: 12. juli 1908. Holbæk, Løve, Drøsselbjerg i Mullerup
Dåb: 16. august 1908 i Drøsselbjerg Kirke af Provst Hertz af Finderup
Konfirmation: 1. oktober 1922 af Sognepræst Frimont Møller
Uddannelse:
Erhverv: 1936. Husassistent
Gift med 10. maj 1936 med Erik Bent Frederik Bentsen
Død: 8. marts 1937. Holbæk, Løve, Drøsselbjerg. Gravlagt 13. marts 1937
Gravlagt:
Blev 29 år
Forældre: Anna Karen Kirstine og Jørgen Christensen
Børn: Ester f.1937
Dokumentation:

Født: KB 1892-1917 opslag 94
Døbt den 16/8-1908. Fadderne var Moderen, Gmd Hans Peter Kristensens Kone Maren af K Stillinge. - Gmd Hans Kristensen, Stillinge og Fadere.  Anmærkninger: 6 Børn. Sxxxtaudk. Folio 15 Aug. 1900

Konf: KB 1918-1933 opslag 119. Den 1/10-1922
Gift: KB 1934-1954 opslag 114. Vidnerne var Brudeparets Fædre. Lysning 19 April 1936 i Drøsselbjerg Kirke. Lysningsattest af 17/4 1936 Sognefogden i Mullerup.

Død: KB 1934-1954 opslag 156. Dødsattest af 8/3 1937, død i barselsseng
Gravlagt den 13/3-1937

Top Billeder Biografi: Ester fik 1 barn. Hun døde i barselssengen.
Datteren fik navnet Ester Bendtsen efter sin mor.

 

3.gen.
Karl Christensen: nr. 217
Født: 28. august 1909. Holbæk, Løve, Drøsselbjerg i Mullerup
Dåb: 31. oktober 1909 i Drøsselbjerg Kirke af Pastor Heiberg
Konfirmation: 30. september 1923 i Drøsselbjerg Kirke af Frimont Møller
Uddannelse:
Erhverv: Værkfører
Gift Dory Christensen
Forældre: Anna Karen Kirstine og Jørgen Christensen
Børn: Mogens
Død: 14. oktober 2002 i Valby på Vingerslevvej 180
Blev 93 år
Dokumentation:

Født: KB 1892-1917 opslag 41 
Døbt den 31/10-1909. Fadderne var Moderen barer selv Barnet. Gmd Niels Jørgensens Kone Stine Sørensen, i Engvang, holder Hus. -  Gmd Niels Jørgensen, Engvang og Faderen. -  Andmærkninger: 8 Barn. Se Folie 15 Aug. 1900

Konf: KB 1918-1933 opslag 92. Den 30/9-1923

Død: aneguf.dk, 14/10-2002, Vingerslevhus, Vingerslevvej 180, 2500 Valby

Adr:1990 bor i Valby
Notat:Fik nyt job som 67 årig, arbejdede til han var 70.

Top Billeder Biografi: Karl fik 1 barn: Mogens

 

3.gen.
Karen Margrethe Bentsen født Christensen: nr. 218
Født: 12. marts 1914. Holbæk, Løve, Drøsselbjerg i Mullerup
Dåb: 10. april 1914 i Drøsselbjerg Kirke af sognepræsten
Konfirmation: 15. april 1928. Holbæk, Løve, Kirke Helsinge i kirken
Uddannelse:
Erhverv:
Gift Erik Bent Frederik Bentsen
Død:
Forældre: Anna Karen Kirstine og Jørgen Christensen
Børn: Kirsten
Dokumentation:

Født: DFS 1892-1917 opslag 109
Døbt den 10/4-1914. Fadderne var Forældrene, Lokomotivfører Vestergaards Hustru Kristine Marie Frederikke født xxx , Mullerup, Maler Søren Hansen, Høng. Anmærkninger: 41,10 L Mandk Folio 15 Aug. 1900.  (barn nr.9)

Konf: KB 1918-1933 opslag 131. den 15/4-1928 (fundet i Drøsselbjerg kirkes bog men Konf. i Kr. Helsinge)
Gift med sin svoger Erik efter søsteren Estres død. Har søgt i KB Drøsselbjerg og Kirke Helsinge.

Død: har søgt i aneguf.dk 9/1-2016

Top Billeder Biografi: Karen fik 1 barn: Kirsten Bentsen

Tillæg  

Hvis man skal noteres på denne liste, skal man være forældre til børn, som er genforbundet med Tårnhøjgård

1.gen.
Søren Hansen: nr. 136
Født: 17. januar 1843. Sorø, Slagels, Kirke Stillinge
Dåb: 22. januar 1843, Hjemmedøbt
Konfirmation: 19. april 1857, Kirke Stillinge Kirke
Uddannelse:
Erhverv: 1899. Smed og boelsmand
Gift 8. maj 1872 med Karen Christensen
Enkemand
Gift med Birthe Marie Hansen
Død: 18. april 1913
Gravlagt: Kirke Stillinge Kirkegård
Blev 70 år
Forældre: Karen Nielsdatter og Hans Jensen
Børn: Anna Karen Kirstine Christensen f.1873
Dokumentation:

Født: KB 1840-1852 opslag 13
Døbt den 22/1-1843 i hjemmet. Fadderne var Baaren af xxx Ane Katrine Henriksdatter i Kr. Stilling xxx. Pigen Ingeborg Christensensdatter xxx. Jens Hansen, Rasmus Hansen og Grmd. xxx Claus Larsen.

Konf: KB 1852-1882 opslag 166. Den 19/4-1857, Dom angaaende kundskab og opførsel mg. god - sædelig. Vaccineret 1843. c 11. Septb. af Hammer.
Gift: KB 1852-1882 opslag 256. I Kirke Stillinge Kirke den 8/5-1872. Forloverne var Hans M.J.S. Jensen, Smed og Boelsmand. Christen Hansen, Gaardmand i Kr. Stillinge.

Død: KB 1907-1914 opslag 129. 
Gravlagt 30/4-1913.  Smed på Kirke Stillinge Mark

Adr: 1869 Var gaardfolk i Kirke Stillinge

Top Billeder Biografi:
Søren Hansen var som ung marinesoldat med til af sejle Chr. IX's datter Dagmar til Rusland, hvor hun skulle giftes med Tsar Alexander d.3.

 

2.gen.
Jørgen Christensen: nr. 203
Født: 15. oktober 1869. Sorø, Slagelse, Kirke Stillinge
Dåb: 28. november 1869 i Kirke Stillinge Kirke
Konfirmation: 30. september 1883 i Stillinge Kirke
Uddannelse:
Erhverv: 1903. Gårdmand i Mullerup
Gift 14. april 1899 med Anna Karen Kirstine Christensen
Forældre: Mette Jensdatter og Søren Christensen
Børn:  Søren August 1900-1994,   Knud Adolf f.1901   Martha Elisabeth 1903-1991   Kathrine f.1905   Otto f.1905   Vilhelm f.1908   Ester 1908-1937   Karl 1909-2002   Karen Margrethe f.1914
Død:
Gravlagt: Familiegravsted er fundet på Drøsselbjerg kirkegård.

Dokumentation:

Efternavnet er Kristensen er rettet i KB 1892-1917 opslag 89 stk. 12 til Christensen.

Født: KB 1852-1882 opslag 49
Døbt den 28/11-1869. Fadderne var Frembaaren af Grdm. Søren Hansens Kone af Bjerup; Grdm. Christen Hansens Kone af Kr. Stillinge xxx xxx. xxx; Grmd. Søren Hansen, Bjerup; Christen Hansen, Kr. Stillinge og Niels Hansen af Tjørnelunde. Vaccineret 4/8.70 af Harse.

Konf: KB 1881-1891 opslag 4. Dom angaaende kundskab og opførsel, meget godt  -  meget godt
Gift:  KB 1899-1907 opslag 94. Forloverne var Hans Peder Christensen, Gaardejer Søren Hansen, Boelsmand Smed begge af Kirke Stillinge. Lyst i kirken 26. marts og 3. april 1899.

Top Billeder 
Biografi:

Notat: Fra Lone Moberg
1869 frembåret af Søren Hansens hustru af Bjerup, gdm. Christen Hansens hustru. T: gmd Søren Hansen, gdm. Christen Hansen K.St. og gdm. Niels Hansen Tjørnelunde

1899 Forlovere gdr. Hans Peder Christensen, boelsmand Søren Hansen smed.

 

navn: nr. RESERVE TABEL
Født:
Dåb:
Konfirmation:
Uddannelse:
Erhverv:
Gift
Død:
Gravlagt:
Forældre:
Børn:
Dokumentation:
Top Billeder Biografi: