4 x TIPOLDEFORÆLDRE  -   5 x TIPOLDEFORÆLDRE

Tilknytning til Tårnhøjgård: Gårdejer 1860 Kristen Hansen - Hans oldeforældre på fars side var Jens Christensen og Anne Pedersdatter samt Simon Olsen og Maren Nielsendatter og Jens. Oldeforældrene på mors side var Peder Knudsen og Ane Cathrine Jacobsdatter samt Peer Nielsen og Ane Cathrine Jacobsdatter  og Christen Sofrensen og Mette Lauritzdatter
11 Link til navne:  Jens Christensen 1701-1771   Anne Pedersdatter ?-1748   Simon Olsen 1718-1796   Maren Nielsdatter ?-1764   Jens ?   Peder Knudsen 1722-1796   Ane Cathrine Jacobsdatter 1711-1766   Peer Nielsen ?-1748   Ane Cathrine Jacobsdatter 1711-1766   Christen Sofrensen 1717-1786   Mette Lauritzdatter 1717-1772                       Tillæg:

 

-3.gen.
Jens Christensen: nr. 233
Født: 1701 Rye, Gørlev
Dåb:
Konfirmation:
Uddannelse:
Erhverv: Gårdmand
Forlovet 11. februar  1733 med Anne Pedersdatter
Gift med Anne Pedersdatter
Død: 1771
Gravlagt: 23. januar 1771
Blev 70 år
Forældre:
Børn: Christen Jensen 1744-1799
Dokumentation: 
Født: Søgt med DFS KB 1680-1733 opslag 104 (1699) opslag 108 (1700) opslag 114 (1702)

Gift: Har søgt med GF AO KB Bakkendrup sogn enesteministerialbog 1680-1817 1680-1733 opslag 259 til 261 og Gørlev sogn opslag 260 til 261 side 261 er ulæselig. Søgt igen DFS KB 1680-1733 opslag (256 er år 1731, 258 er 1732 og opslag 26o er fra 1733) 261 :-(

Død: Har søgt med GF AO KB Gørlev sogn enesteministerialbog 1680-1817 1735-1774 opslag 85 xxxx: 23. januar blev Gmd manden Jens Christensen  70 aar ud i Rye begravet paa Giørlev Kirkegaard.
Søgt igen med DFS KB Holbæk, Løve, Gørlev sogn 1735-1774 opslag 85. Pinsedagen 23st Jan blev Gaardmanden Jens Christensen 70 aar udi Rye begraven paa Giørløv Kirkegaard. :-)

Jens var gårdmand under Communitetet (fællesskab)

 

Top Billeder

Gørlev Kirke
Biografi:
Kommunitetet
er et studenterlegat oprettet af Frederik 2. i 1569. Med Kommunitetet blev de tidligere støtteordninger for studenterne ved Københavns Universitet reorganiseret og forbedret. Kommunitetet fik tillagt en betydelig formue bestående af bøndergods og kongetiender, som skulle anvendes til servering af to måltider daglig for 100 studenter. Christian 4. udvidede 1623 kommunitetsstipendiet til tillige at omfatte fribolig i det nybyggede kollegium Regensen.

 

-3.gen.
Anne Pedersdatter: nr. 234
Født: Gørlev Sogn, Ulstrup
Dåb:
Konfirmation:
Uddannelse:
Erhverv: Gårdmandskone i Gørlev
Forlovet 11. februar  1733 med Jens Christensen
Gift med Jens Christensen
Død: 6. november1748  Gørlev, Rye
Gravlagt: 10. november 1748
Forældre: 0
Børn: Christen Jensen 1744-1799
Dokumentation:
Født: Holbæk, Løve, Gørlev sogn

Gift: Har søgt med GF AO KB Bakkendrup sogn enesteministerialbog 1680-1817 1680-1733 opslag 259 til 261 og Gørlev sogn opslag 260 til 261 side 261 er ulæselig. Søgt igen DFS KB 1680-1733 opslag (256 er år 1731, 258 er 1732 og opslag 26o er fra 1733) 261 :-(

Død: Har søgt med GF AO KB Gørlev sogn enesteministerialbog 1680-1817 1735-1774 opslag 29. 6 Dom: x Tririt blev Jens Mxxxsens Kone og Som Begravet i Bakkendrup Kirkegaard xxx 8.  Med DFS KB :-(
 (Bakkendrup Kirkegård)
Død: Har søgt med GF AO KB Bakkendrup sogn enesteministerialbog 1680-1817 1735-1774 opslag 33. Dom 6 Nov: Blev Jens Christensens Hustru af Rye begravet 10 nov. ok med DFS KB :-)
Top Billeder

Bakkendrup Kirke 1922
Den oprindelige kirke er helt tilbage fra 1100-tallet
Biografi:

Bakkendrup Kirke år ca. 1990

 

-3.gen.
Simon Olsen: nr. 53
Født: 1718 i Tjørnelunde
Dåb: Finderup måske
Konfirmation:
Uddannelse:
Erhverv: 1887 Bonde og Gårdbeboer
Gift 24. marts 1751 med Maren Nielsdatter i Gørlev Kirke
Gift med Boel Sørensdatter
Død: 30. december 1796. Gørlev, Tjørnelunde
Gravlagt: Gørlev Kirkegård
Blev 78 år
Forældre: Ole og Maren Larsdatter 1688-1771
Børn med Maren Nielsdatter:  Mette Simonsdatter 1752-1812   Oluf Simonsen 1753-1787   Niels Simonsen 1763-?
Børn med Boel Sørensdatter:  Maren Simonsdatter 1768-?   Hans Simonsen 1772-?   Boel Simonsdatter 1776-1780   Dorthe Simonsdatter 1777-?   Søren Simonsen 1781-?  Boel Simonsdatter 1781-?

Fra Madsen Web Site: Simon var gårdmand under Communitetet. Det var skifte Communitetet 17/1 1797.
Dokumentation:
Gift 24/3-1751 GF AO KB Gørlev sogn enesteministerialbog 1680-1817 1735-1774 opslag 36. 2. Pinse Dag Lm Simon Olsen copuleret med Maren Nielsdatter i Giørlev Kirke .
Søgt igen med DFS KB 1735-1774 opslag 36 :-)

Død: Har søgt med GF AO KB Gørlev sogn enesteministerialbog 1680-1817 1774-1817 opslag 62. (øverst til højre) xxx 30. Decb xxx Gaardmand Simon Olsen i Giørløv Kirkegaard begraven.

Adresser:
1787 10. fam. i Gørlev: SO 67, bonde og gårdbeboer g.2.g. Boel Sørensdatter 43, madmoder, g.1.g. Niels Sørensen 24, 1.æ. Hans 15, Maren 19, Dorthe 10, og Boel 6, alle 2.æ.

Noter fra Knud Rotvel
1751 Hans forlover: Christopher Jensen og Jens Christensen af Tjørnelunde

Folketælling 1787 med Danish Family Search
Holbæk, Løve, Gørlev sogn.
Husstanden: Familie nr. 92. Matr.nr.  Løbe nr. 381. Kildehenvisning  241
381. Simon Olsen f. 1720, 67 år. Hosbonde Bonde og Gaardbeboer
382. Boel Sørensdatter f. 1744, 43 år. Madmoder
383. Niels Simonsen f. 1763, 24 år. af hands 1 ste Egteskab
384. Hans Simonsen f. 1770, 15 år. af sidste Egteskab
385. Maren Simonsdatter f. 1768, 19 år. af sidste Egteskab
386. Dorthe Simonsdatter f. 1777, 10 år. af sidste Egteskab
387. Boel Simonsdatter f. 1781, 6 år. af sidste Egteskab 

Top Billeder

Frederik den 4. Christian den 6. Frederik den 5. Christian den 7.
Disse 4 konger var regenter, da min 4 x tipoldefar Simon Olsen levede.
Biografi:

 

-3.gen.
Maren Nielsdatter: nr. 54
Født: Gørlev
Dåb:
Konfirmation:
Uddannelse:
Erhverv: Bondekone
Gift: 24. marts 1751 med Simon Olsen i Gørlev Kirke
Død: 1764 i Gørlev
Gravlagt: 3. august 1764 på Gørlev Kirkegård
Forældre: Niels Larsen - Gørlev
Børn: Mette Simonsdatter 1752-1812   Oluf Simonsen 1753-1787   Niels Simonsen 1763-?
Dokumentation:
Født: Holbæk, Løve, Gørlev sogn

Gift 24/3-1751 GF AO KB Gørlev sogn enesteministerialbog 1680-1817 1735-1774 opslag 36. 2. Pinse Dag Lm Simon Olsen copuleret med Maren Nielsdatter i Giørlev Kirke (findes øverst til højre på opslag 36)
Søgt igen med DFS KB 1735-1774 opslag 36 :-)

Død: Har søgt med GF AO KB Gørlev sogn  enesteministerialbog 1680-1817 1735-1774 opslag 69 (nederst i højre hjørne af siden) 3. August blev Simon Olsens Hustru af Giørløv paa Giørløv Kirkegaard begraven.

 Noter fra Knud Rotvel
1751 hendes forlover Morten Larsen & Niels Larsen af Giørløv.

Folketællingerne begynder først i år 1787
Top Billeder Biografi:

 

-3.gen.
Jens ?: nr. 339
Født:
Dåb:
Konfirmation:
Uddannelse:
Erhverv:
Gift
Død:
Gravlagt:
Forældre:
Børn: Maren Jensdatter 1745-1789  
Dokumentation:
Top Billeder Biografi:

 

-3.gen.
Peder Knudsen: nr. 55
Født: 1722
Dåb:
Konfirmation:
Uddannelse:
Erhverv: Gårdmand i Kindertofte
Gift 1743-? med Maren Pedersdatter 1743
Gift: 1749 med Ane Cathrine Jacobsdatter i Kindertofte
Død: 7. februar 1796
Blev 74 år
Gravlagt: Kindertofte Kirkegård
Forældre: 0
Børn: Mette Pedersdatter 1751-1834
Dokumentation: 
Gift: 1743 Har søgt med GF AO KB  Pedersborg sogn enesteministerialbog 1663-1816 (der er ingen kb fra 1702 til 1747)
Gift: 1749 Har søgt med GF AO KB Kindertofte sogn starter først i 1756
Har søgt i Pedersborg sogn enesteministerialbog 1663-1816 1747-1764 opslag 65 nederst venstre hjørne. Ao 1949 Dom. 19p: Tri: Peer Knudsen cop: til Magdalena Cathrina xx: Peer Nielsens i Kindertofte. :-)

Død: Har søgt med GF AO KB i Kindertofte sogn enesteministerialbog 1756-1816 opslag 94. Dom: xxxx Gmd Peder Knudsen i Kindertofte 74 aar

Noter af Knud Rotvet:
1749 dom. 19p.Tr. , trolovet 2.s.e.påske Peder Knudsen af Kindert. trolovet med enken Magdalena Cathrina Jacobsdatter. Enke: Peer Nielsens
1796 16/2 skifte efter Peder Knudsen i St. Frederikslund skifteprotokol: Enke Maren Pedersdatter, Søn: Jens Pedersen, gdm. Kindertofte, Datter: Mette Pedersdatter g.m. husmd. Hans Pedersen i Kindertofte.

Top Billeder

Frederik den 4. var konge da min 4 x tipoldefar Peder Knudsen blev født
Biografi:

 

-3.gen.
Ane Cathrine Jacobsdatter: nr. 56
Født: 11. november 1711
Dåb:
Konfirmation:
Uddannelse:
Erhverv:
Gift ca. 1737 med Peer Nielsen
Gift: 1749 med Peder Knudsen i Kindertofte
Død: 1. august 1766 i Kindertofte, død af brystsyge
Gravlagt: Kindertofte
Blev 54 år
Forældre: Jacob
Børn: Mette Pedersdatter 1751-1834
Dokumentation:
Født: Sorø, Slagelse, Kindertofte sogn.

Gift: 1749 Har søgt med GF AO KB Kindertofte sogn starter først i 1756
Har søgt i Pedersborg sogn enesteministerialbog 1663-1816 1747-1764 opslag 65 nederst venstre hjørne. Ao 1949 Dom. 19p: Tri: Peer Knudsen cop: til Magdalena Cathrina xx: Peer Nielsens i Kindertofte. :-)

Død: Har søgt med GF AO KB Kindertofte sogn enesteministerialbog 1756-1816 opslag 88. Fredagen x den 1. Aug. Blev Gaardmand Peder Knudsens hustru Anna Cathrine Jacobsdatter i Kindertofte, begraven, død af Bryst=syge, var 54 Aar 8Maaneder 2 Uger og 6 Dage gl:
Søgt igen med DFS KB 1756-1816 opslag 88 :-)

Noter fra Knud Rotvel:
1766 begr. Anne C.J. i Kindertofte død af brystsyge var 54 år 8mdr. 2 uger og 6 dg gl.

Top Billeder

Kindertofte Kirkegård
Biografi:

Kindertofte Kirke - Billedet er fra 1930

 

-3.gen.
Peer Nielsen: nr. 57
Født: ?
Dåb:
Konfirmation:
Uddannelse:
Erhverv: Gårdmand
Gift ca. 1737 med Ane Cathrine Jacobsdatter
Død: 1748 på Wedsøgård
Gravlagt: Fra Wedsøgård
Forældre: 0
Børn: Maren Pedersdatter 1737-?   Niels Pedersen 1741-1831   Hans Pedersen 1747-1748   Hans Pedersen 1748   Karen Pedersdatter
Dokumentation: 
Død: Har søgt med GF AO KB Pedersborg sogn enesteministerialbog 1663-1816 1747-1764 opslag 46 til 48. Søgt igen med DFS KB 1747-1767 opslag 81 til 97 :-( 
Har søgt med GF AO KB Bromme sogn og med DFS :-( enesteministerialbog 1741-1814 1741-1814 opslag 1 til 14
Har søgt med GF AO KB Kindertofte sogn (begynder først i år 1756)
Har søgt med GF AO KB Sorterup sogn enesteministerialbog 1620-1815 1720-1775 opslag 66 til 67

Noter fra Knud Rotvel:
1748/49? før 2.de Pentec begravet Peer Nielsen fra Wedsøgård

Top Billeder

Pedersborg Kirke
Biografi:

Wedsøgård ligger eller lån i nærheden af Vedsø sø, som ligger et par km vest for Pedersborg lidt nord for Kindertofte.

 

-3.gen.
Ane Cathrine Jacobsdatter: nr. 58
Født: 11. november 1711
Dåb:
Konfirmation:
Uddannelse:
Erhverv:
Gift ca. 1737 med Peer Nielsen Pedersborg / Kindertofte
Gift 1749 med Peder Knudsen i Kindertofte
Død:  1. august 1766 i Kindertofte, død af brystsyge/tuberkulose
Gravlagt: Kindertofte
Forældre: Jacob
Børn: Pedersdatter 1737-?   Niels Pedersen 1741-1831   Hans Pedersen 1747-1748   Hans Pedersen 1748   Karen Pedersdatter
Dokumentation:
Gift: Der er ingen kirkebog fra Pedersborg (-Kindertofte) i år 1737
Gift: 1749 søgt med DFS KB Sorø, Alsted, Pedersborg sogn 1747-1764 opslag 76. Ao 1749  Peder Knudsen af Kindert; troloved med Ane Magdalena Catrina Jacobsdatter ek. Peer Nielses :-)

Død: Har søgt med GF AO KB Kindertofte sogn enesteministerialbog 1756-1816 opslag 88. Fredagen x den 1. Aug. Blev Gaardmand Peder Knudsens hustru Anna Cathrine Jacobsdatter i Kindertofte, begraven, død af Bryst=syge, var 54 Aar 8Maaneder 2 Uger og 6 Dage gl: -
Søgt igen Sorø, Slagelse, Kindertofte sogn med DFS KB 1756-1816 opslag 88 :-)

 
Noter fra Knud Rotvel
1766 begr. Anne C.J. i Kindertofte død af brystsyge var 54 år 8mdr. 2 uger og 6 dg gl.
Top Billeder

Kindertofte Kirkegård
Biografi:
Ane får senere 2 børn med sin anden mand Peder Knudsen, Mette i 1751 og Jens i 1755.

 

-3.gen.
Christen Sofrensen: nr. 59
Født: 1717 Sorø, Øster Stillinge
Dåb:
Konfirmation:
Uddannelse:
Erhverv: Gårdmand i Øster Stillinge
Gift 2. maj 1742 med Mette Lauritzdatter i Kirke Stillinge Kirke
Død: 14. maj 1786 Slagelse, Kirke Stillinge. (iflg. John Bjarne)
Gravlagt:
Blev 69 år
Forældre: 0
Børn: Hans Christensen 1742-?   Bodil Christensdatter 1744-1823   Bodil Christensdatter 1847-?   Anna Christensdatter 1748-1825   Karen Christensdatter 1754

UDSNIT AF JOHN BJARNE NIELSENS MAIL TIL JENS BJARNE BLOMHØJ DEN 23/1-2014.
Kære Jens
Da jeg forleden fandt frem til nogle af mine forfædre - Christen Sófrensen og hans hustru Mette, født Lauritzdatter - dukkede der pludselig et match frem med Hans Blomhøj. Og så kom jeg til at tænke på dig. Derfor forfulgte jeg oplysningerne i Hans Blomhøjs slægtstræ indtil jeg fandt dig.  
Og selv om det er meget, meget langt ude, så er vi altså begge efterkommere af ægteparret Sófrensen, der begge er født i 1717 og døde i henholdsvis 1786 og 1772. De levede hele deres liv i Øster Stillinge i Kr. Stillinge sogn. 
Dokumentation:
Gift: 1742 Har søgt med GF AO KB Kirke Stillinge sogn enesteministerialbog 1706-1814 1706-1752 opslag 73 (nederst til venstre på siden?) (øverst til højre) 1742 2. maj Copuleret 4. Christen Sofrensen og Mette Lauritzdatter af Øster Stillinge.

Død: Har søgt i KB 1781-1814 opslag 107 til 109 (25/1-2014)
Har søgt med GF AO KB Kirke Stillinge sogn enesteministerialbog 1706-1814 1781-1814 opslag 109 til 111 :-(  Søgt igen med DFS opslag 110 :-(

I 1738 bliver Christen udlagt, som far til det uægte barn Karen. Moderen er Ingeborg Hansdatter fra Øster Stillinge.

Noter fra Knud Rotvel
1738 absolv. Christen Sofrensen af Ø.Stillinge for begangen lejemål med Ingeborg Hansdatter ibid. Død efter 1775

Forsættelse af Johns mail:
Jeg så også familien Blomhøjs fine hjemmeside, som du har bidraget flittigt til. Og i den forbindelse læste jeg også "Mettes Bog", som der er linket til på hjemmesiden. Og ih, hvor blev jeg imponeret. Det har i den grad været en dygtig og gæv kvinde, denne Mette, som jo er din oldemor. 
En af mine oldemødre hed Bodil Sophie, og hun er lige som din Mette også direkte efterkommer af Christen Sófrensen. Så de var jo en slags grandkusiner. Og de var næsten lige gamle, Mette er født i 1854 og Bodil Sofie i 1855. Og begge er opvokset i Kr. Stillinge sogn, Bodil Sofie dog i Kelstrup. Det er højst sandsynligt, at de har kendt hinanden.  
Derfor er jeg særlig glad for at have læst Mettes Bog. Mange af hendes vilkår, oplevelser og tanker har sikkert været parallelle med Bodil Sofies. Og det giver jo forståelse for livsvilkårene dengang.
Top Billeder

Frederik den 4.  1699-1730

Christian den 7.  1766-1808
Disse to konger var regenter da min tiptiptiptipoldefar Christen Sofrensen levede.  Frederik den 4. da han blev født og Christian den 7. da han døde.
Biografi:
Frederik den 4. 1699-1730:
´A Lover not a Fighter´ - sine manglende evner som feltherre til trods måtte han udkæmpe Den Store Nordiske Krig. Der var dødsstraf for bigami, men det forhindrede ikke kongen i at gifte sig hele to gange til venstre hånd! Han gav ugentlig audiens og indførte almueskolen. 

Christian den 7. 1766-1808: En skizofren enevoldskonge. Livlægen Struense udnyttede kongens svaghed til at gennemfør talrige fremsynet reformer, og tog sig kærligt af Christians forsømte dronning Caroline. Hoffet sendte dog Struense til skafottet, mens enkedronning Juliane Marie og hendes søn reelt overtog magten.

 

-3.gen.
Mette Lauritzdatter: nr. 60
Født: 1717 i Øster Stillinge
Dåb:
Konfirmation:
Uddannelse:
Erhverv:
Gift 1937 med Hans Olsen i Kirke Stillinge
Gift  2. maj 1742 med Christen Sofrensen i Kirke Stillinge Kirke
Død: 24. maj 1772 Sorø, Øster Stillinge
Gravlagt 5. juni på Kirke Stillinge Kirkegård
Blev 55 år
Forældre: Lauritz
Børn: Hans Christensen 1742-?   Bodil Christensdatter 1744-1823   Bodil Christensdatter 1847-?   Anna Christensdatter 1748-1825   Karen Christensdatter 1754
Dokumentation:
Født: Har søgt med GF AO KB  Kirke Stillinge sogn enesteministerialbog 1706-1814 1706-1752 opslag 28 til 30 :-(
Gift: 1742 Har søgt med GF AO KB Kirke Stillinge sogn enesteministerialbog 1706-1814 1706-1752 opslag 73 (nederst til venstre på siden?) (øverst til højre) 1742 2. maj Copuleret 4. Christen Sofrensen og Mette Lauritzdatter af Øster Stillinge.
Død: 1772 Har søgt med GF AO KB Kirke Stillinge sogn enesteministerialbog 1706-1814 1753-1780 opslag 72. 5. Juny begraven Christens Sofrensens Hustru Mette Lauritzdt af Ø. Stillinge, xx: 55 aar. Søgt igen med DFS :-)

 
Noter fra Knud Rotvel
1737 Hans Olufsson og Mette Lauritzdatter begge af Ø.St. Forlovere Olluf Pedersen og Rasmus Nielsen.
1742 Christen Sofrensen og Mette Lauritzdatter, Hans Olsens enke begge af Ø.Stillinge. Forlovere Christen Sofrensen i Ke.St. Per Sørensen
1742 døbt Hans Sufs Mosteren ? Niels Sofrensen af Kjelstrup
1775 Dør Mettes søster Anna Laursdatter. Da Mette er død bliver arvingerne: 4 børn: Søren Christens 26 år, Bodil Christensdt. g.m. gdm Jørgen Larsen Ke.St., Anna Christensdt. g.m. gdm. Niels Pedersen og Karen Christensdt. 19 år bor hos faderen.
Top Billeder

Kirke Stillinge Kirke
Biografi:

 

navn: nr. RESERVE TABEL
Født:
Dåb:
Konfirmation:
Uddannelse:
Erhverv:
Gift
Død:
Gravlagt:
Forældre:
Børn:
Dokumentation:
Top Billeder Biografi: