3 x TIPOLDEFORÆLDRE

Tilknytning til Tårnhøjgård: Gårdejer 1860 Kristen Hansen - Hans farfar var Christen Jensen  og morfaderen var Rasmus Hansen  - Hans kone Ane Catrines farfar var Hans Pedersen  og morfaderen var Niels Pedersen
8 Link til navne:  Christen Jensen 1744-1799   Mette Simonsdatter 1752-1812   Rasmus Hansen 1749-1789   Maren Jensdatter 1745-1789   Hans Pedersen 177-1834   Mette Pedersdatter 1751-1834   Niels Petersen 1741-1831   Anna Christensendatter 1748-1825              Tillæg:

 

-2.gen.
Christen Jensen: nr. 45
Født: 1744. Holbæk, Løve, Gørlev Rye By
Dåb:
Konfirmation:
Uddannelse:
Erhverv: 1787 Gårdmand på Koldekildegård
Gift 17. juli 1770 med Mette Simonsdatter i Gørlev Kirke
Død: 8. februar 1799 i Gørlev
Gravlagt: Gørlev Kirkegård
Blev 56 år
Forældre: Jens Christensen og Anne Pedersdatter
Børn: Jens Christensen 1773-?   Anna Christensdatter 1776-?   Peter Christensen 1778-?   Simon Christensen 1781-1784   Hans Christensen 1784-1858   Maren Christensdatter 1786-?   Ane Christensdatter 1788-1831

Noter fra Knud Rotvel
1770 Forlover Peder Pedersen, hmd Rye, gl. Søren Hansen gdm. ibid.
Fra Madsen Web Site: Skifte efter Christen under Communitetet 23/3 1799.

 

Dokumentation: 
Født: Har søgt med DFS KB 1735-1774   opslag 22 til 26 :-(
Døbt

Konf.
Gift:  Forlover var Peder Pedersen, hmd Rye, gl. Søren Hansen gdm. ibid.

Død: Har søgt i GF AO KB Gørlev sogn enesteministerialbog 1680-1817 1774-1817 opslag 70. 1799 8.februar: Blev Gaard-mand og Sognn-Fvgad (sognefogde)  Christen Jensen i Rye paa Giørlev Kirke-gaard xxxx. xxx mm 56 aar xx:
Fra Madsen Web Site: Skifte efter Christen under Communitetet 23/3 1799. Dokumentation: Adresser: Koldekildegård Rye: 1787 20'fam. Rye By: Christen Jensen husb. 43, g. 1.g. gdm, Mette Simonsdtt. madmoder 35, 1.æ. Jens 13, Peder 11, Hans 3, Maren 1, alle deres børn. Beboerne på en Gaard, Rye Bye, Gørlev sogn

Beboerne på en Gaard, Rye Bye, Gørlev sogn
Folketælling 1787 med Danish Family Search
Husstanden: Familie nr. 45. Matr.nr.  Løbe nr. 212. Kildehenvisning 237.
212. Christen Jensen f.1744, 43 år. Husbonde Bonde og Gaarbeboer
213. Mette Simonsdatter f.1752, 35 år. Madmoder
214. Jens Christensen f.1774, 13 år. Barn af 1ste Egteskab
215. Peder Christensen f.1776, 11 år. Barn af 1ste Egteskab
216. Hans Christense f.1784, 3 år. Barn af 1ste Egteskab
217. Maren Christensdatter f.1786, 1 år. Barn af 1ste Egteskab
218. Ole Simonsen f.1854, 33 år. Tjeneste Folk
219. Hans Jørgensen f.1761, 26 år. Tjeneste Folk
220. Maren Hansdatter f.1763, 24 år. Tjeneste Folk

Top Billeder

Frederik den 5. var konge dengang min tiptiptipoldefar Christen Jensen blev født.
Biografi:

 

-2.gen.
Mette Simonsdatter: nr. 46
Født: 1752 Rye, Gørlev sogn
Dåb: 23. januar 1752 i Gørlev Kirke
Konfirmation:
Uddannelse:
Erhverv: 1787 Bondekone og madmoder i Rye
Erhverv: 1801 Enke, Gårdkone og madmoder i Re
Gift 17. juli 1770 med Christen Jensen i Gørlev Kirke
Død: 10. januar 1812. Gørlev
Gravlagt: Gørlev Kirkegård
Blev 60 år
Forældre: Simon Olsen og Maren Nielsdatter
Børn: Jens Christensen og Anne Pedersdatter
Børn: Jens Christensen 1773-?   Anna Christensdatter 1776-?   Peter Christensen 1778-?   Simon Christensen 1781-1784   Hans Christensen 1784-1858   Maren Christensdatter 1786-?   Ane Christensdatter 1788-1831

METTE SIMONSDATTER: 1752-1812 - Hun er Mette Hansen oldemor og min tiptiptipoldemor.

Noter fra Knud Rotvel
1752 Sophia Møller bar hende. T: Rasmus Nielsen, Rasmus Andersen, Jens Olsen, Christen Sørensens kone, Morten Larsens kone.
1770 17/7 hendes forlover: faderen Simon Olsen & Rasmus Nielsen, gdm. i Giørløv.
Dokumentation: 
Født 1752 GF AO KB Gørlev sogn enesteministerialbog 1680-1817 1735-1774 opslag måske 38 næst øverst til venstre på opslaget. Simon Olsens Datter af Gørlev døbt og xxxx Mette Dagmar xxxx. Sophia Møller bar hende, fadderne var: Rasmus Nielsen, Rasmus Andersen, Jens Olsen, Christen Sørensens Kone og Morten Larsens Kone.

Konf.
Gift har søgt GF AO KB Gørlev sogn enesteministerialbog 1680-1817 1735-1774 opslag 82 til 87.
Søgt igen DFS KB 1735-1774 opslag 83 til 86 :-(

Død søgt i GF AO KB Gørlev sogn enesteministerialbog 1680-1817 1774-1817 opslag 117. 1812. Den 10 ende Januar begravet paa Gørlev Kirkegaard, xxx Cdm. Christen Jensens hustru Mette Simonsdatter i Rye 60 år apr. - xxx

Beboerne på en Gaard, Rye Bye, Gørlev sogn
Folketælling 1801 med Danish Family Search
Husstanden: Familie nr. 6. Matr.nr.  Løbe nr. 156. Kildehenvisning side 57.
156. Mette Simonsdatter f.1752, 49 år. Enke, madmoder gaardkone og beboer gaard
157. Peder Christensen f.1779, 22 år. Hendes Barn
158. Hans Christense f.1785, 16 år. Hendes Barn
159. Maren Christensdatter f.1786, 15 år. Hendes Barn
160. Ane Christensdatter f.1789, 12 år. Hendes Barn
161. Ole Madsen f.1765, 36 år. Tjenestefolk
162. Bodil Thomasdatter f.1769, 32 år. Tjenestefolk

Top Billeder Biografi:

 

-2.gen.
Rasmus Hansen: nr. 47
Født: 1749 (1750)
Dåb:
Konfirmation:
Uddannelse:
Erhverv: 1787 i Allerup
Gift med Maren Jensdatter
Død: 1789 i Allerup Tuse Sogn, Holbæk Amt
Gravlagt: Tuse Kirke
Blev 40 år
Forældre: 0
Børn: Mette Rasmusdatter 1780-1851   Kirsten Rasmusdatter 1784-?   Ane Rasmusdatter 1785-?   Christen Rasmussen 1789-?

Beboerne på en Gaard, Allerup By, Tuse sogn
Folketælling 1787 med Danish Family Search
Holbæk, Tuse, Tuse sogn
Husstanden: Familie nr. 62. Matr.nr. en Gaard  Løbe nr. 279. Kildehenvisning side 171.
279. Rasmus Hansen f.1750, 37 år. Husbonde Gårdmand
280. Maren Jensdatter f.1745, 42 år. Hustru
281. Mette Rasmusdatter f.1781, 6 år. Barn
282. Kirsten Rasmusdatter f.1784, 3 år. Barn
283. Ane Rasmusdatter f.1785, 2 år. Barn
284. Hans Nielsen f.1769, 18 år. Tjenestekarl
285. Johanne Olsdatter f.1763, 24 år. Tjenestepige
286. Karen Laursdatter f.1706, 81 år. Enke. Enke Indsidder

Folketælling 1787 Holbæk, Tuse, Tuse sogn  GF AO FT 1787 her er ingen ting

Det er ikke længere strafbart i Danmark at forsøge at dræbe sig selv. Selvdrab var kriminaliseret i Christian 5.s Danske lov 6-6-21, den blev ophævet ved Straffeloven af 1866. Det er stadig strafbart at yde hjælp til selvmord, men straffen er meget lavere end ved drab.
Dokumentation: 
Født:  Har søgt med DFS KB Tuse Sogn 1740-1772  opslag 19 :-(
Døbt

Konf.
Gift:

Død: 1789. GF AO KB Tuse Sogn enesteministerialbog 1785-1827. 1785-1814 opslag 41.
Dom: xxxxx degeniti xxxxx (begravet) Gaardmand Rasmus Hansen af Allerup gl 40 aar. - og hans kone Maren Jensdatter gl. 44 aar, som døde 4 dage efter manden i sam grav med Ceremonie.

KÆRLIGHED I TUSSE SOGN:  (Knud Rotvels notater)
Lige uden for Holbæk købstad ligger en lille idylliske landsby Allerup lige ud til den blå Holbæk fjord. På den anden side af fjorden ligger Tusse næs og i 1787 strakte Lammefjorden sig langt ind i landet og næsten adskilte Odsherred fra det øvrige Sjælland.

Allerup lå i Tuse sogn med kirken hvor Isefjordsmesteren havde boltret sig med kalkmalerier, der viser borgere og bønder og djævle i en skøn forening. - Men i 1700 tallet var alle disse inspirerende billeder overkalket for ikke at distrahere menigheden.

Den ældste eksisterende kirkebog fra Tuse begynder i 1785, og allerede på den første side finder vi følgende indførsel:
Anne Rasmusdatter, datter af RASMUS HANSEN, Gdm. af Allerup. Barnet båret af Peder Sørensens kone i Borup. Testes: Peder Olsen i Allerup, Christen Olsen, Smed i Tusse, Lars Andersen, Jens Madsens datter, Peder Madsens datter.

Anne havde to ældre søstre Mette * 1780 og Kirsten * 1784, men deres fødsel findes ikke i nogen kirkebog.

I 1787 var der et lille kærlighedseventyr hos RASMUS HANSEN som er beskrevet således i kirkebogen:
"Døbt Dom. 4 Epiph (4. søndag efter hellig trekonger)
Christen Olsen, uægte barn af Karen Jensdatter, som tjente hos Rasmus Hansen i Allerup, båret af hendes søster Mette Jensdatter, tjenende i Tingtved. Til barnefader var angivet Ole Pedersen, som sidste sommer tjente Rasmus Hansen, og udtagne faddere bleve fremkaldne af menigheden.

I 1789 fik Rasmus Hansen endnu et barn, en dreng, som fik navnet Christen Rasmussen. Han blev båret af betjent Baslemans kone i Holbæk. Men kort efter væltede ulykkerne ned over den lille familie. Rasmus Hansen døde kun 40 år gammel. Det var et hårdt slag for den 44-årige Maren Jensdatter. Hun følte at hun kunde ikke overleve sin elskede husbond, og fire dage efter var hun også død. Præsten har meget nænsomt skrevet i kirkebogen:

"1789 Dom degeniti begravet Rasmus Hansen, gdm af Allerup 40 år gl. og Maren Jensdatter, hans kone 44 år gl., som døde 4 dage efter. Begravet i en grav med Ceremonie."

Top Billeder

Christian den 7. var konge da min 3 x tipoldefar Rasmus Hansen døde.
Biografi:  (Fra Knud Rotvels notater)
Den gang blev folk, der havde taget deres eget liv begravet udenfor kirkegården og uden kirkelige ceremonier.

Slægtninge måtte tage sig af børnene, som blev splittet til flere sider. Mette og Anne kom til deres moster i Tjørnelunde, Finderup sogn. Hun hed Anna Jensdatter og var gift med gdm. Søren Jørgensen.
Jeg ved ikke hvor Kirsten og den nyfødte Christen kom i pleje.

 

-2.gen.
Maren Jensdatter: nr. 48
Født: 1745 Rye
Dåb:
Konfirmation:
Uddannelse:
Erhverv: Gårdmandskone
Gift med Rasmus Hansen
Død: 1789 Allerup Tuse Sogn, Holbæk Amt
Gravlagt: Tuse Kirke i samme grav som manden
Blev 44 år
Forældre: Jens
Børn:  Mette Rasmusdatter 1780-1851   Kirsten Rasmusdatter 1784-?   Ane Rasmusdatter 1785-?   Christen Rasmussen 1789-?
Dokumentation: 
Født:
Døbt

Konf.
Gift: Den ældste eksisterende kirkebog fra Tuse begynder i 1785 (9/9-2020 Jeg har fundet en hos DFS fra 1740-1772) Har søgt her, men der er ingen viede i bogen.

Død: 1789. GF AO KB Tuse Sogn enesteministerialbog 1785-1827. 1785-1814 opslag 41. Og med DFS
Dom: xxxxx degeniti xxxxx (begravet) Gaardmand Rasmus Hansen af Allerup gl 40 aar. - og hans kone Maren Jensdatter gl. 44 aar, som døde 4 dage efter manden i sam grav med Ceremonie.

Maren og hendes mand Rasmus dør begge tidligt. De får sammen 4 børn, Mette født i 1780, Kirsten i 1784, Ane i 1785 og Christen i 1789. Samme år dør begge forældre.

Mette, der er den ældste, er kun 9 år, da forældrene dør. Hun kom til slægtninge i Tjørnelunde. De havde Slettemosegård, og den arver hun efter dem. Hun får 10 børn med 2 ægtemænd. Hvordan det gik de andre 3, ved jeg ikke noget om.
Top Billeder Biografi:

 

-2.gen.
Hans Pedersen: nr. 49
Født: 1754
Dåb:
Konfirmation:
Uddannelse:
Erhverv: 1834 Husmand og daglejer
Gift 28. maj 1779 med Mette Pedersdatter
Død: efter 1834 og før 1840
Gravlagt:
Blev ca. 77 år
Forældre: 0
Børn: Lars Hansen 1783-?   Henrik Hansen 1786-1873   Jens Hansen 1789-1789   Jens Hansen 1790-1861   Ane Christine Hansdatter 1792-?   Povel Hansen 1794-?   Peder Hansen 1796-?

Folketælling 1834 med GF AO FT Kintertofte Sogn opslag 13
4 Hans Pedersen 80 år, gift, daglejer
Mette Pedersdatter 83 år, gift, hans kone
Ane Cat. Hansdatter 40 år, ugift, en datter
2018: Har søgt i folketælling 1935 og 1940 opslag 2 til 14


Kindertofte Kirkegård
Dokumentation:
Født:
Døbt

Konf. 
Gift søgt i GF AO KB, Kindertofte sogn enesteministerialbog 1756-1816 opslag 11. 28 maj xxx Ungkarl Hans Pedersen og enke Mette Petterdatter i  Kindertofte. Forloverne Jens Rasmussen og xxx xxx begge af Kindertofte - enken xx xx xx
Gift har søgt i DFS KB Sorø, Slagelse, Kindertofte 1756-1816 opslag 10. 1779 28. maj  xxx Ungkarl Hans Pedersen og enke Mette Petterdatter i Kindertofte. Forloverne Jens Rasmussen og Peder Knudsen begge af Kindertofte - enken xx xx xx ? . -  Ægtedeviet 9. juni.

Død: Søgt med GF AO KB i Kindertofte sogn kontra bog 1815-2003 1815-1831 opslag 201 til  202 og 1841-1858 opslag måske 135
Død: har søgt med DFS KB Sorø, Slagelse, Kindertofte sogn  kontra bog1815-1841 opslag ? hoved bog 1839-1865 opslag 141 til 145. hoved bog 1815-1839 opslag 216 til 220 :-(

Adresser:
Sorø Amt, Slagelse Herred, Kindertofte Sogn
1801 Kindertofte: HP husmd med jord, 47, 1.æ. Mette Pedersdt. 50, 2.æ. Poul 7, Peder,5, Anne Cathrine 9.
1834 Kindertofte, 4 et hus, Hans Pedersen. 80,g, daglejer, Mette Pedersdtt. 83, g. hans kone, Ane Cathrine Hansdtt. 40, ug, dtt.

Noter fra Knud Rotvel
1779 28/5 Ungkarl Hans Pedersen og enken Mette Pedersdtt. begge Kindertofte. Forlovere: Jens Rasmussen og Peder Knudsen (186) begge Kindertofte. Husmand og daglejer, St. Frederikslund, Kindertofte.

Beboerne i et Hus, Kindertofte, Kindertofte sogn
Folketælling 1834 med Danish Family Search
Husstanden: Familie nr. 4. Matr.nr. Kirke Kindertofte et Huus. Løbe nr. 322. Kildehenvisning Microfiche 684.
322. Hans Pedersen f.1754, 80 år. Daglejer
333. Mette Pedersdatter f.1751, 83 år. Hans Kone
324. Ane Cat. Hansdatter f.1794, 40 år. En Datter

Top Billeder Biografi:

 

-2.gen.
Mette Petersdatter: nr. 50
Født: 1751 Kindertofte, Slagelse, Sorø
Dåb: Kindertofte Kirke af Pedersb. S.
Konfirmation:
Uddannelse:
Erhverv:
Gift 28. maj 1779 med Hans Pedersen i Kindertofte Kirke
Gift med Hendrich Holgersen
Død: 17. maj 1838
Gravlagt: 24. maj 1838
Blev 87 år
Forældre: Peder Knudsen og Ane Cathrinene Jacobsdatter
Børn:  Lars Hansen 1783-?   Henrik Hansen 1786-1873   Jens Hansen 1789-1789   Jens Hansen 1790-1861   Ane Christine Hansdatter 1792-?   Povel Hansen 1794-?   Peder Hansen 1796-?.  Datter af 2. ægteskab Henriette Cathrine Henriksdatter 1776-1776.

Folketælling 1801 med GF AO FT Kintertofte Sogn opslag 7
7 Hans Pedersen, Mand, 47 år, gift, Husmand med jord
Mette Pedersdatter, Hans Kone, 50 år, gift
Paul Pedersen, Hans Søn, 7 år
Peder Pedersen, Hans Søn, 5 år
Anne Catrine, Hans Datter, 9 år
Dokumentation:
Født: Den første kirkebog er fra 1756.
Døbt

Konf.
Gift søgt i GF AO KB, Kindertofte sogn enesteministerialbog 1756-1816 opslag 11. 28 maj xxx Ungkarl Hans Pedersen og enke Mette Petterdatter i  xx Kindertofte. Forloverne Jens Rasmussen og xxx xxx begge af Kindertofte - enken xx xx xx
Gift har søgt i DFS KB Sorø, Slagelse, Kindertofte 1756-1816 opslag 10. 1779 28. maj  xxx Ungkarl Hans Pedersen og enke Mette Petterdatter i  xx Kindertofte. Forloverne Jens Rasmussen og Peder Knudsen begge af Kindertofte - enken xx xx xx ? . -  Ægtedeviet 9. juni.

Død: GF AO KB i Kindertofte sogn kontra bog 1815-2003 1815-1831 opslag 211. Død: DFS kontra bog 1815-1841 opslag 211. 17/5 og 24/5 1838, Mette Pedersen gmd Hans Pedersen, Stand og Opholdssted: Kirh fattiggmd, 87 aar, 303, Anmærkninger:  Død og Symxxx foxxxx

1787 31/7 HP husmd og daglejer, 30, 1.æ. MP hans kone 34, 2.g., Lars 4, Hendrich 1, Dorthe Nielsdt, pige 12, Karen Mortens- dt. indsidder 53, enke 1.æ. arbejder for folk.
1801 HP, husm. med jord, 47, 1.æ. MP 50, 2.æ., Poul 7, Peder 5, Ane Cathrine 9, hans børn.

Noter fra Knud Rotvel
1751 Palmesøndag. Båret af Mad. Dorthea Catharina Rosengaard (d 1767) Skovridderen Niels Berthelsens kone Ulsmosehuset, Fadder Ole Jacobsen, snedker i Sorøe Niels gdm i Ki. og Kirsten Christens gårdm. ibid.

1779 28/5 Ungkarl Hans Pedersen og enken Mette Pedersdatter begge Kindertofte. Forlovere Jens Rasmussen og Peder Knudsen begge Ki. Enken formynder Skifteretten ved ...?. Ægteviede 9 juni.
Top Billeder Biografi:

 

-2.gen.
Niels Pedersen: nr. 51
Født: 1739-1742 i måske Kindertofte
Dåb:
Konfirmation:
Uddannelse:
Erhverv: Fæstebonde på Tårnhøjgård
Erhverv: 1787 Gårdmand i Kirke Stillinge
Gift 1772 med Dorothea Christensdatter i Kirke Stillinge
Gift 18. januar 1775 med Anna Christnsdatter i Kirke Stillinge
Død: 12. november 1831 Kirke Stillinge
Gravlagt: 21. november 1831
Blev 90 år
Forældre: Peer Nielsen og Anna Christine Jacobsdatter
Børn: Sisse Nielsdatter 1775-?   Dorthea Nielsdatter 1776-1776   Mette Nielsdatter 1777-1848   Peder Nielsen 1779-1779   Anna Cathrine Nielsdatter 1780-1781   Karen Nielsdatter 1786-1840

1772 Gifter sig via enken Dorothea Christensdatter (der dør efter 2 års ægteskab) til Tårnhøjgård i Ke.Stillinge.
1787 1/7 8'gdm fam. i K.St. NP 46, g.2.g. bonde og gårdbeboer, Anna C, 36, g.1.g. Mette Nielsdtt. 10, Karen Nielsdtt. 1, Lars Hansen 23, Knud Hansen 17, mandens søstersønner, Anna Sørensdtt 23, tj.pige, Chr. Rasm. 69, inds. Dorthe Nielsdt.

 Beboerne på en Gaard, Kirke Stilling Bye, Kirke Stillinge sogn
Folketælling 1801 med Danish Family Search
Husstanden: Familie nr. 1. Matr.nr. en Gaard. Løbe nr. 1012. Kildehenvisning 216
1012. Niels Pedersen f.1742, 59 år. Husbonde Bonde og Gaardbeboer
1013. Anna Christensdatter f.1748, 53 år. Hans Kone
1014. Mette Nielsdatter f.1778, 23 år. Deres Barn
1015. Karen Nielsdatter f.1787, 14 år. Deres Barn
1016. Jens Christensen f.1781, 20 år. Deres Tjenestefolk
1017. Lars Hansen f.1785, 16 år. Deres Tjenestefolk
1018. Hendrich Hansen f.1787, 14 år. Deres Tjenestefolk
1019. Maria Hansdatter f.1797, 4 år. Antaget til opforstring
Dokumentation:
Født:
Døbt

Konf.
Gift søgt med GF AO KB Kirke Stillinge sogn (Sorø-Slagelse) enesteministerialbog 1706-1814 1753-1780 opslag 99 øverst til højre. Niels Pedersen af Kirke Stillinge og Pigen Anna Christensdatter af Ø. Stillinge, xxx? Copuleret xxx 18/1-1875 , Forloverne - Jørgen Larsen i K. Stillinge og xxx Pedersen i K. Stillinge

Død: GF AO KB Kirke Stillinge sogn kontra bog 1814-2003 1830-1840 opslag 205. Gmd  i Kirke Stillinge, 90 år tallet er overskrevet til 92. Søgt igen med DFS KB 1830-1840 opslag 205 Gmd i Kirke Stillinge 92 år :-)

Adresser:
Stammer muligvis fra Kindertofte
Niels tjener/tjente hos halvbroderen? Bertel Jacobsen i Kjelstrup

Notater fra Knud Rotvel
1772 Niels Pedersem. ungk. som sidst tjente Bertel Jacobsen i Kjelstrup og enken Dorothea Christensdtt. Forlover Bertel Jacobsen, Kjelstrup og Eilert Christensen, K.St. (gdm Weisager-Jacobsen, Kjelstrup og Eilert Christensen, K.St. (gdm Weisager-
1775 5/1 Indleder skifte med Dorothea Chr.dt's datter Dorthe Christensdtt.
1775 18/1trolovet. Forlovere: Jørgen Larsen, Ke. Stillinge og Søren Pedersen, Ke.St.

Beboerne på en Gaard, Stilling, Kirke Stillinge sogn
Folketælling 1787 med Danish Family Search
Husstanden: Familie nr.  Matr.nr. Kirke Stillinge Bye. Løbe nr. 60. Kildehenvisning 136
60. Niels Pedersen f.1741, 46 år. Husbonde Bonde og Gaardbeboer
61. Anna Christensdatter f.1751, 36 år. Madmoder
62. Mette Nielsdatter f.1777, 10 år. (Deres Barn af Mandens første Egteskab)
63. Caren Nielsdatter f.1786, 1 år. ( Deres Barn af Mandens første Egteskab)
64. Lars Hansen f.1764, 23 år. (Tjenestekarle af Mandens Søster Sønner)
65. Knud Hansen f.1770, 17 år. (Tjenestekarle af Mandens Søster Sønner)
66. Anna Sørensdatter 1764 f, 23 år. Tjenestepige

Top Billeder

Frederik den 6. var konge da min 3 x tipoldefar Niels Pedersen døde
Biografi:
Frederik den 7. var 23 år da Niels Petersen døde
Hans piber hænger på Jægerspris Slot

 

-2.gen.
Anna Christensendatter: nr. 52
Født: 1748 i Øster Stillinge (1751)
Dåb: 1749 i Kirke Stillinge (Sorø-Slagelse)
Konfirmation:
Uddannelse:
Erhverv: Gårdmandskone på Tårnhøjgård
Gift 18. januar 1775 med Niels Pedersen i Kirke Stillinge
Død: 1. januar 1825. Sorø, Slagelse, Kirke Stillinge
Gravlagt: 10. januar 1825 på Kirke Stillinge Kirkegård
Blev 77 år
Forældre: Christen Sofrensen og Mette Lauritzdatter
Børn:  Sisse Nielsdatter 1775-?   Dorthea Nielsdatter 1776-1776   Mette Nielsdatter 1777-1848   Peder Nielsen 1779-1779   Anna Cathrine Nielsdatter 1780-1781   Karen Nielsdatter 1786-1840

Beboerne på en Gaard, Stilling, Kirke Stillinge sogn
Folketælling 1787 med Danish Family Search
Husstanden: Familie nr.  Matr.nr. Kirke Stillinge Bye. Løbe nr. 60. Kildehenvisning 136
60. Niels Pedersen f.1741, 46 år. Husbonde Bonde og Gaardbeboer
61. Anna Christensdatter f.1751, 36 år. Madmoder
62. Mette Nielsdatter f.1777, 10 år. (Deres Barn af Mandens første Egteskab)
63. Caren Nielsdatter f.1786, 1 år. ( Deres Barn af Mandens første Egteskab)
64. Lars Hansen f.1764, 23 år. (Tjenestekarle af Mandens Søster Sønner)
65. Knud Hansen f.1770, 17 år. (Tjenestekarle af Mandens Søster Sønner)
66. Anna Sørensdatter 1764 f, 23 år. Tjenestepige
Dokumentation: 
Født har søgt med GF AO KB Kirke Stillinge sogn enesteministerialbog 1706-1814 1706-1752 opslag 89. 1749 nr.13 højre side midt på. Søgt igen med DFS KB 1706-1752 opslag 89, :-)
Døbt: 13. Anne, Christen Sofrensen og Mette Larsdatt: Barn af Øst: Stillinge. Sufceptr: Jørgen Jensen: G: Mortensen af Kielstr: Test: Johan Arentzens, Mads Nielsens hustruer og Rasmus Nielsen, samt Sophie gaml: Jens Hansens Daatt: Alle af Øst: Stillinge.

Konf.
Gift søgt med GF AO KB Kirke Stillinge sogn (Sorø-Slagelse) enesteministerialbog 1706-1814 1753-1780 opslag 99 øverst til højre. Niels Pedersen af Kirke Stillinge og Pigen Anna Christensdatter af Ø. Stillinge, xxx? Copuleret xxx 18/1-1875 , Forloverne - Jørgen Larsen i K. Stillinge og xxx Pedersen i K. Stillinge

Død: GF AO KB Kirke Stillinge sogn kontra bog 1814-2003 1814-1830 opslag 234. Gmd. Niels Pedersens Kone fra Kirke Stillinge, 327. Søgt igen med DFS KB 1814-1830 opslag 234 77 år 327 Jævnførelses Regifter. :-)

Adresser:
1801 1/2 19. fam. i Ke.St. en udflyttergård (Tårnhøjgård)

Noter fra Knud Rotvel
1749 nr. 13 døbt Anne. Sufs Jørgen Jensens hustru, Mosteren af Kjelstrup. Testes: Johan Arentzens Mads Nielsens hustruer og Rasmus Nielsen samt Sophie gamle Jens Hansens datter alle af Ø.Stillinge.
1775 18/1 Trolovet. Forlovere: Jørgen Larsen, K.St. og Søren Pedersen, K.St.
1775 Arver AC mosteren Anne Laursdtt. 324f
1825 anmeldt dødsfald 2/1-25. Arvinger Mette 48 år, ugift og Karen gift med tjenestekarl Henrik Hansen.
Top Billeder Biografi:

 

navn: nr. RESERVE TABEL
Født:
Dåb:
Konfirmation:
Uddannelse:
Erhverv:
Gift
Død:
Gravlagt:
Forældre:
Børn:
Dokumentation:
Top Billeder Biografi: