TIP OG TIPTIPOLDEFORÆLDRE

Tilknytning til Tårnhøjgård: Kristen Hansen blev ejer af gården i 1860
6 Link til navne: Kristen Hansen 1817-1908   Ane Katrine Henriksdatter 1823-1905   Hans Christensen 1784-1858   Mette Rasmusdatter 1780-1851   Henrik Hansen 1786-1873  Karen Nielsdatter 1786-1840                 Tillæg: 0

 

0.gen.
Kristen Hansen: nr. 16
Født: 16. december 1817 Holbæk, Løve, Finderup i Tjørnelunde
Dåb: 22. februar 1818 i Finderup Kirke
Konfirmation: 1832 i Finderup Kirke
Uddannelse:
Erhverv: 1860 Gårdmand
Gift 27. januar 1847 med Ane Catrine Henriksdatter i Kirke Stillinge sogn
Død: 30. juli 1908 Sorø, Slagelse, Kirke Stillinge på Taarnhøjgaard
Gravlagt: 5. august 1908 på Kirke Stillinge Kirkegård af Sognepræst Lg
Blev 90 år
Forældre: Hans Christensen og Mette Rasmusdatter
Børn: Karen Christensensdatter 1847-1873   Ane Christensdatter 1850-1850   Mette Hansen 1854-1943   Hans Christensen 1856-1934

Folketælling 1834 med Danish Family Search
Holbæk, Løve, Finderup sogn, Tjørnelunde Bye
Husstanden: Familie nr. 18. Matr.nr. en Gaard  Løbe nr. 110. Kildehenvisning side 17/119.
110. Hans Christensen f.1783, 51 år. Gaardmand
111. Mette Rasmusdatter f.1780, 54 år. Hans Kone
112. Jens Hansen f.1815, 19 år. Deres Barn
113. Christen Hansen f.1817, 17 år. Deres Barn
114. Bodil Hansdatter f.1808, 26 år. Deres Barn
115. Mette Hansdatter f.1813, 21 år. Deres Barn
116. Niels Hansen f.1820, 14 år. Deres Barn
117. Søren Hansen f.1822, 12 år. Deres Barn
118. Peder Jensen f.1808, 26 år. Tjenestekarl
Dokumentation:

Født: KB 1811-1841 opslag 22 
Døbt den 22/2-1818. Fadderne var Peder Justesen af Tjørnelunde og xx Baiulberg af Frederithrberg.

Konf: KB 1811-1841 opslag 218, år 1932,  Kundskab og Opførsel  meget god.
Gift: 27/1-1847 KB 1840-1852 opslag 147. Søgt igen med DFS KB 1840-1852 opslag 104. Forloverne var Gmd. Henrik Hansen og Gmd. Jens Hansen

Død 30/7-1908  DFS KB 1907-1914 opslag 116. Død på Taarnhøjgaard. Enkemand og forhenværende Gaardejer
Gravlagt 5/8-1908

Folketælling 1840 med Danish Family Search
Holbæk, Løve, Finderup sogn, Tjørnelunde
Husstanden: Familie nr. Matr.nr. en Gaard  Løbe nr. 696. Kildehenvisning side 261.
696. Hans Christensen f.1784, 56 år. Gaardmand
697. Mette Rasmusdatter f.1779, 61 år. Hans Kone
698. Jens Hansen f.1814, 26 år. Deres Søn
699. Christen Hansen f.1816, 24 år. Deres Søn
700. Niels Hansen f.1819, 21 år. Deres Søn
701. Søren Hansen f.1822, 18 år. Deres Søn
702. Jens Larsen f.1825, 15 år. Tjenestefolk
703. Bodil Hansdatter f.1813, 27 år. Tjenestefolk
704. Johanne Madsdatter f.1821, 19 år. Tjenestefolk
705. Mette Sørensdatter f.1770, 70 år. Enke. Væverske og Aftægtsenke
706. Marie Pedersdatter f.1802, 38 år. Hendes Datter
707. Lisbeth Pedersen f.1808, 27 år. Hendes Datter

Top  Hans Blomhøjs tipoldefar

År 1897 Kristen Hansen ved guldbrylluppet
Biografi:  Notater fra Knud Rotvel
1818 21/2 Faddere: gdm. Niels Nielsen, Søren Olsen, Mads Mouritzen af Tjld.
1832 1.s.e. påske, Finderup Ke.
1845 tjente hos halvsøster Bodil Hansdatter (g.m. Jens Hansen) 44'gård i Ke.Stillinge (i alt 7 år)
1847 giftede sig med Mette fra nabogården (Henrik Hansen, Mettes far var bror til Jens Hansen) blev indsidderfolk, Forlovere var gdm. Henrik Hansen og Jens Hansen Ke.St.
1860 Overtog Tårnhøjgård efter svigerfaderen, Købte gården for 14000 rigsdaler af hofjægermester Bech, Waldbyegaard.

Folketælling 1880 med Danish Family Search
Sorø, Slagelse, Kirke Skillinge sogn
Husstanden: Familie nr. 1. Matr.nr. Kirke Stillinge en Gaard. Løbe nr. 35. Kildehenvisning DDA
35. Christen Hansen f.1818, 62 år. Huusfadder, Gaardejer
36. Ane Katrine Henriksdatter f.1824, 56 år. Hustru
37. Hans Christensen f.1857, 23 år. Barn
38. Ane Karen Kirstine Hansen f.1873, 7 år. Plejebarn
39. Lars Peder Nielsen f.1855, 25 år. Tjenestetyende
40. Theodor Hjort f.1865, 15 år. Tjenestetyende
41. Karen Maria Nielsen f.1862, 18 år. Tjenestetyende
42. Maren Kirstine Nielsen f.1866, 14 år. Tjenestetyende

 

0.gen.
Ane Katrine Henriksdatter: nr. 17
Født: 12. april 1823 Sorø, Slagelse, Kirke Stillinge
Dåb:12. april 1823 Hjemmedøbt i Kirke Stillinge
Konfirmation: 1838 Kirke Stillinge Kirke
Uddannelse:
Erhverv: 1860 Gårdmandskone på Taarnhøjgaard
Gift 27. januar 1847 med Kristen Hansen
Død: 17. september 1905 i Kirke Stillinge
Gravlagt: 22. september 1905 på Stillinge Kirkegård
Blev 82 år
Forældre: Henrik Hansen og Karen Nielsdatter
Børn: Karen Christensensdatter 1847-1873   Ane Christensdatter 1850-1850   Mette Hansen 1854-1943   Hans Christensen 1856-1934

Folketælling 1845 med Danish Family Search
Sorø, Slagetse, Kirke Stillinge sogn
Husstanden: Familie nr. 43. Matr.nr. en Gaard. Løbe nr. 271. Kildehenvisning 8.
269 . Henrik Hansen f.1787, 58 år. Enkemand. Gaardmand
270. Maren Henriksdatter f.1817, 28 år. Hans Barn
271. Ane Cathrine Henriksdatter f.1823, 22 år. Hans Barn
272. Ane Henriksdatter f.1826, 19 år. Hans Barn
273. Mette Nielsdatter f.1777, 68 år. Enke. Spinderske
274. Ane Marie Hansdatter f.1821, 24 år. Hendes Datter, Væverske
275. Knud Pedersen f.1819, 26 år. Tjenestefolk
276. Niels Pedersen f.1821, 24 år. Tjenestefolk
277. Hans Poulsen f.1829, 16 år. Tjenestefolk
Dokumentation: 

Født: KB 1814-1830 ny opslag 90
Døbt i hjemmet den 12/4-1823 og fremvist 1/6-1923 i kirken. Fadderne var Karen Jensdatter Bildøe, Peder Hansens Hustru Ane Marie, Gmd. Rasmus Hansens Jens Hansen Kr. St. gmd. Lars Hansen i Bildsøe. 

Konf: KB 1830-1840 låst opslag 202.  Kunskab meget god - Opførsel lige dan. Vaccineret 4. Juli 1824
Gift: 27/1-1847 KB 1840-1852 opslag 147. Søgt igen med DFS KB 1840-1852 opslag 104. Forloverne var Gmd. Henrik Hansen og Gmd. Jens Hansen

Død 17/9-1905 DFS KB 1899-1907 opslag 173. Død på Taarnhøjgaard Kirke Stillinge Mark
Gravlagt den 22/9-1905, Stillinge KirkegårdFolketælling 1880 med Danish Family Search
Sorø, Slagelse, Kirke Skillinge sogn
Husstanden: Familie nr. 1. Matr.nr. Kirke Stillinge en Gaard. Løbe nr. 35. Kildehenvisning DDA
35. Christen Hansen f.1818, 62 år. Huusfadder, Gaardejer
36. Ane Katrine Henriksdatter f.1824, 56 år. Hustru
37. Hans Christensen f.1857, 23 år. Barn
38. Ane Karen Kirstine Hansen f.1873, 7 år. Plejebarn
39. Lars Peder Nielsen f.1855, 25 år. Tjenestetyende
40. Theodor Hjort f.1865, 15 år. Tjenestetyende
41. Karen Maria Nielsen f.1862, 18 år. Tjenestetyende
42. Maren Kirstine Nielsen f.1866, 14 år. Tjenestetyendehoved b

Top  Hans Blomhøjs tipoldemor

År 1897 Ane Catrine Henriksdatter ved guldbrylluppet
Biografi:
Notater af Knud Rotvel
1823 Faddere: Karen Jensdatter, Bildsø, Peder Hansens steddtt Ane Marie, gdm Rasmus Hansen, Jens Hansen, Ke.Stillinge, gdm Lars Hansen, Bildsø.

 

-1. gen.
Hans Christensen: nr. 22
Født: 1784 Gørlev, Rye på Koldekildegård
Dåb: 10. marts 1784 i Gørlev Kirke
Konfirmation:
Uddannelse:
Erhverv: 1818 Gårdejer på Slettemosegård i Tjørnelunde
Erhverv: 1845 Gårdmand i Tjørnelunde
Gift med Mette Rasmusdatter før 1812
Død: 4. januar 1858 Holbæk, Løve, Finderup
Gravlagt: 11. januar 1858 på Finderup Kirkegård
Blev 74 år
Forældre: Christen Jensen og Mette Simonsdatter
Børn: Hans Hansen 1811-?   Mette Hansdatter 1813-?   Jens Hansen 1815-1891   Kristen Hansen 1817-1908   Niels Hansen 1820-?   Søren Hansen 1823-?

Folketælling 1834
med Danish Family Search
Holbæk, Løve, Finderup sogn, Tjørnelunde Bye
Husstanden: Familie nr. 18. Matr.nr. en Gaard  Løbe nr. 110. Kildehenvisning side 17/119.
110. Hans Christensen f.1783, 51 år. Gaardmand
111. Mette Rasmusdatter f.1780, 54 år. Hans Kone
112. Jens Hansen f.1815, 19 år. Deres Barn
113. Christen Hansen f.1817, 17 år. Deres Barn
114. Bodil Hansdatter f.1808, 26 år. Deres Barn
115. Mette Hansdatter f.1813, 21 år. Deres Barn
116. Niels Hansen f.1820, 14 år. Deres Barn
117. Søren Hansen f.1822, 12 år. Deres Barn
118. Peder Jensen f.1808, 26 år. Tjenestekarl

Folketælling 1840
med Danish Family Search
Holbæk, Løve, Finderup sogn, Tjørnelunde
Husstanden: Familie nr. Matr.nr. en Gaard  Løbe nr. 696. Kildehenvisning side 261.
696. Hans Christensen f.1784, 56 år. Gaardmand
697. Mette Rasmusdatter f.1779, 61 år. Hans Kone
698. Jens Hansen f.1814, 26 år. Deres Søn
699. Christen Hansen f.1816, 24 år. Deres Søn
700. Niels Hansen f.1819, 21 år. Deres Søn
701. Søren Hansen f.1822, 18 år. Deres Søn
702. Jens Larsen f.1825, 15 år. Tjenestefolk
703. Bodil Hansdatter f.1813, 27 år. Tjenestefolk
704. Johanne Madsdatter f.1821, 19 år. Tjenestefolk
705. Mette Sørensdatter f.1770, 70 år. Enke. Væverske og Aftægtsenke
706. Marie Pedersdatter f.1802, 38 år. Hendes Datter
707. Lisbeth Pedersen f.1808, 27 år. Hendes Datter
Dokumentation:

Født: 1784 søgt med DFS KB 1774-1817 opslag 29 til 34 :-(
Døbt

Konf: Der findes ikke noget i KB fra år 1788 :-(
Gift: Søgt med DFS KB i Finderup sogn 1810-1821 opslag 3 til 8 m.m. :-(  Søgt igen i Tuse sogn 1785-1814 opslag 68-69 :-(

Død: KB 1845-1869 opslag 186 (183 ny)
Gravlagt 11/1-1858. Aftægtsgaardmand i Tjørnelunde

Folketælling 1845 med Danish Family Search
Holbæk, Løve, Finderup sogn, Tjørnelunde
Husstanden: Familie nr. 3F1 Matr.nr. en Gaard  Løbe nr. 712. Kildehenvisning side 63.
712. Hans Christensen f.1784, 61 år. Gaardmand
713. Mette Rasmusdatter f.1779, 66 år. Hans Kone
714. Jens Hansen f.1815, 30 år. Deres Barn
715. Niels Hansen f.1820, 25 år. Deres Barn
716. Søren Hansen f.1822, 23 år. Deres Barn
717. Bodil Hansdatter f.1814, 31 år. Tjenestefolk
718. Ane Margrethe Jensdatter f.1823,  22 år. Tjenestefolk
719. Lars Jensen f.1829, 16 år. Tjenestefolk

Folketælling 1850 med Danish Family Search
Holbæk, Løve, Finderup sogn, Tjørnelunde Bye
Husstanden: Familie nr. 6 Matr.nr. en Gaard  Løbe nr. 746. Kildehenvisning side 52.
746. Hans Christensen f.1784, 66 år. Gaardmand, Huusfader
747. Mette Rasmusdatter f.1779, 71 år. Hans Kone
748. Niels Hansen f.1821, 29 år. Deres Barn
749. Søren Hansen f.1822, 28 år. Deres Barn
750. Else Marie Jensdatter f.1826, 24 år. Tjenestefolk
751. Ane Andersdatter f.1824, 26 år. Tjenestefolk
752. Niels Larsen f.1836, 14 år. Tjenestefolk
753. Mette Sørensdatter f.1770, 80 år. Enke. Aftægtsenke og Inderste Huusmoder
754. Marie Pedersdatter f.1802, 48 år. Hendes Barn
755. Lisbeth Pedersdatter f.1808, 42 år. Hendes Barn

Adresser:
f. Koldekildegård gmd Slettemosegård i Tjørnelunde 1850 1/2 bor 6.gd Tjørnelunde: Hans c, 66 g. f. Gjørlev S, gdm husfader Mette Rasmusdatter 71, g, f. Tudse S, hans kone m. deres børn Niels H, 29, ug, Søren H 28, f. her i sognet.

Noter fra Knud Rotvel
1784 faddere: båret af husmand Christen Pedersens hustru i Rye. T: Jens Willadsen, Peder Pedersen Mads Andersen, Ths. Pedersens hustru alle af Rye
Top Billeder.

Christian den 7. Frederik den 6. Christian den 8. Frederik den 7.
Min tiptipoldefar Hans Christensen levede mens disse fire konger var regenter for Danmark
Biografi:  
Iflg. oldemor Mettes bog "Mine Børn" var farfar fattig i starten, senere blev de ret velstående. Farfar slog sig ind på af fede stude.

 

-1.gen.
Mette Rasmusdatter: nr. 23
Født: 1780 Holbæk, Tuse sogn i Allerup By
Dåb: C. 1780 i Tuse Kirke
Konfirmation:
Uddannelse:
Erhverv: 1834 Gårdmandskone på Slettemosegård
Gift 16. maj 1802 med Hans Madsen
Gift før 1812 med Hans Christensen
Død: 21. februar 1851 Holbæk, Løve, Finderup
Gravlagt: 28. februar 1851 på Finderup Kirkegård
Blev 72 år
Forældre: Rasmus Hansen og Maren Jensdatter
Børn: Hans Hansen 1811-?   Mette Hansdatter 1813-?   Jens Hansen 1815-1891   Kristen Hansen 1817-1908   Niels Hansen 1820-?   Søren Hansen 1823-?

Beboerne på en Gaard, Tjørnelunde Bye, Finderup sogn
Folketælling 1834 med Danish Family Search
Husstanden: Familie nr. 18. Matr.nr. en Gaard  Løbe nr. 110. Kildehenvisning side 17/119.
110. Hans Christensen f.1783, 51 år. Gaardmand
111. Mette Rasmusdatter f.1780, 54 år. Hans Kone
112. Jens Hansen f.1815, 19 år. Deres Barn
113. Christen Hansen f.1817, 17 år. Deres Barn
114. Bodil Hansdatter f.1808, 26 år. Deres Barn
115. Mette Hansdatter f.1813, 21 år. Deres Barn
116. Niels Hansen f.1820, 14 år. Deres Barn
117. Søren Hansen f.1822, 12 år. Deres Barn
118. Peder Jensen f.1808, 26 år. Tjenestekarl
Dokumentation:

Født: (1780 i januar)
Døbt

Konf:
Gift: Søgt med DFS KB i Finderup sogn 1810-1821 opslag 3 til 8 m.m. :-(  Søgt igen i Tuse sogn 1785-1814 opslag 68-69 :-(

Død: 21/2-1851 KB 1842-1869 opslag 202. Søgt igen med DFS KB opslag 198. Gmd. Hans Christensens kone af Tjøenelunde.
 Gravlagt 28/2-1851

Noter:
1802 Trolovet 16/5 forlover: Mads Mouritzen, Peder Jensen.

Adresser:
f. på en gård i Allerup.
1789 bliver som forældreløs flyttet til mosteren i Tjørnelunde.
1801 18/ bor hos mosteren Anna Jensdatter, 64 g.m. gdm Søren Jørgensen, 2.æ. Tjørnelunde, han have søn Jens S,28, Mettes søster Ane 15 boede der også.

Beboerne på en Gaard, Allerup By, Tuse sogn
Folketælling 1784 med Danish Family Search
Husstanden: Familie nr. 62. Matr.nr. en Gaard  Løbe nr. 279. Kildehenvisning side 171.
279. Rasmus Rasmussen? f.1750, 37 år. Husbonde Gårdmand
280. Maren Jensdatter f.1745, 42 år. Hustru
281. Mette Rasmusdatter f.1781, 6 år. Barn
282. Kirsten Rasmusdatter f.1784, 3 år. Barn
283. Ane Rasmusdatter f.1785, 2 år. Barn
284. Hans Nielsen f.1769, 18 år. Tjenestekarl
285. Johanne Olsdatter f.1763, 24 år. Tjenestepige
286. Karen Laursdatter f.1706, 81 år. Enke. Enke Indsidder

Top Billeder

Slettemosegård ca. 1954
Biografi: Mette stammede fra Allerup ved Holbæk, hun blev tidlig forældreløs og kom derfor til slægtninge i Tjørnelunde, som havde Slettemosegård, og den arvede hun efter dem.
Iflg. oldemor Mettes bog "Mine Børn" arver Mette Slettemosegård efter mosteren og onklen.

 

-1.gen.
Henrik Hansen: nr. 24
Født: 1786 august i Kindertofte
Dåb: 1786
Konfirmation:
Uddannelse:
Erhverv: 1818 Fæstebonde på Taarnhøjgaard i Kirke Stillinge Mark
Erhverv: 1845 Enkemand og Gårdmand på Taarnhøjgaard
Gift 29. december 1817 i Kirke Stillinge med Karen Nielsdatter
Død: 18. december 1873 Sorø, Slagelse, Kirke Stillinge
Gravlagt: 27. december 1873 på Stillinge Kirkegård
Blev 87 år
Forældre: Hans Pedersen og Mette Pedersdatte
Børn: Maren Henrksdatter 1817- 1855   Mette Cathrine Henriksdatter 1819-1819   Ane Catrine Henriksdatter 1823-1905   Ane Henriksdatter 1826-1909
*
Noter: af Knud Rotvel
1786 Faddere: båret af unge Jens Pedersens hustru. T: Peder Knudsen, Niels Larsen, Anders Knudsen, Rasmus Larsen alle af Kindertofte.
1801 Tjenestekarl hos morbror Niels Pedersen, Ke.Stillinge.
1831 fæster Thorkildsbjerggård (Tårnhøjgård)
1840 Skifter HH med døtrene Maren 22, Ane Catrine 16 og Anne 14. HH er selv formynder ved skiftet og giver pigerne pengegaver oveni arven.
Dokumentation: 
Født: 1786
Døbt

Konf. Har søgt i GF AO KB Kindertofte Sogn enesteministerialbog 1756-1816 opslag. Der er ingen konfirmation her.
Gift: KB 1814-1830 opslag 154 og med DFS opslag 161
Gift: GF AO KB Kirke Stillinge hoved bog 1814-1898 1814-1830 opslag 154. Forloverne var Lars Hansen og Peder Hansen. Anmærkninger begge havt Kopper.

Død: KB 1852-1882 opslag 300 og GF AO KB Kirke Stillinge sogn kontrabog 1814-2003 1852-1878 opslag 278. Stand, Haandtering og Opholdsted.  Aftægtsgaardmand paa K. Stillinge Mark 87 1/3 aar. Han blev født i Kindertofte August 1786 xxx Faderen Hans var Huusmand.
Gravlagt den 27/12-1873.

Folketælling 1834 med Danish Family Search
Sorø, Slagelse, Kirke Stilling sogn
Husstanden: Familie nr. 37. Matr.nr. Kirke Stillinge Bye, en Gaard. Løbe nr. 236. Kildehenvisning Microfiche 687.
236 . Henrik Hansen f.1786, 48 år. Gaardmand
237. Karen Nielsdatter f.1786, 48 år. Hans Kone
238. Maren Henriksdatter f.1818, 16 år. Deres Barn
239. Ane Cathrine Henriksdatter f.1824, 10 år. Deres Barn
240. Ane Henriksdatter f.1826, 8 år. Deres Barn
241. Mette Nielsdatter f.1777, 57 år. Enke. Inderste
242. Ane Marie Hansdatter f.1823, 11 år. Hendes Datter
243. Hans Pedersen f.1818, 16 år. Tjenestedreng

Top Billeder

Den gamle Taarnhøjgaard
Biografi:
Barnebarnet Mette skriver i sin bog "Til mine børn". I forbindelse med det ældste barnebarn Karens død.
Min gamle morfar, som var 80 år (87), var så ked af, at han ikke fik sagt hende farvel, men han fik lov til at gå hjem til julen uden forudgående sygdom, han savede brænde dagen før han døde. Han holdt så meget af os børn.

 Adresser:
f. husmandssted v. St. Frederikslund, Kindertofte.
1801 tjente hos morbroder Niels Pedersen, 19'gd i Ke.St. udflyttergård . Her boede NP og hustru Anna Christensdtt med døtrene Mette Nielsdtt,23 og Karen Nielsdtt, 14. Henrik var også 14.
1834 Henrik H, 48, gdm hans kone Karen Nielsdtt,48, Deres børn Maren 16, Ane Cathrine 10, Ane 6. Desuden svigerinden Mette Nielsdtt, enke 57, inderste m. hendes dtt Ane Marie Hansdtt.
1845 Enkemand HN, 58, Maren, 28, Ane Cathrine 22, og Ane 19, samt svigerinden Mette Nielsdtt. 68, Ane Marie Hansdtt, ug. og på nabogården tjener Christen Hansen, 28

 

-1.gen.
Karen Nielsdatter: nr. 25
Født: 1786 Kirke Stillinge på Taarnhøjgaard
Dåb: 29. oktober 1786 i Kirke Stillinge
Konfirmation:
Uddannelse:
Erhverv: 1818 Gårdmandskone på Taarnhøjgaard
Gift 29. december 1817 i Kirke Stillinge med Henrik Hansen
Død: 29. juni 1840 Sorø, Slagelse, Kirke Stillinge
Gravlagt: 6. juli 1840 på Stillinge Kirkegård
Blev 54 år
Forældre: Niels Pedersen og Ane Christensensdatter
Børn: Maren Henrksdatter 1817- 1855   Mette Cathrine Henriksdatter 1819-1819   Ane Catrine Henriksdatter 1823-1905   Ane Henriksdatter 1826-1909

Folketælling 1840
med Danish Family Search
Sorø, Slagelse, Kirke Stillinge sogn
Husstanden: Familie nr. 39. Matr.nr. en Gaard. Løbe nr. 233. Kildehenvisning 260
233 . Henrik Hansen f.1785, 55 år. Gaardmand
234. Karen Nielsdatter f.1785, 55 år. Hans Kone
235. Maren Henriksdatter f.1816, 24 år. Deres Barn
236. Ane Catrine Henriksdatter f.1822, 18 år. Deres Barn
237. Ane Henriksdatter f.1826, 14 år. Deres Barn
238. Lars Christensen f.1798, 42 år. Tjenestefolk
239. Niels Pedersen f.  ?, Tjenestefolk
240. Niels Jensen f.1827, 13 år. Tjenestefolk
241. Mette Nielsdatter f.1776, 64 år. Konens Søster
242. Jens Madsen f.1812, 28 år. Indsidder, Tjenestekarl
243. Dorthe Marie Hansdatter f.1817, 23 år. Hans Kone, Væver
Dokumentation:
Født:
Døbt

Gift: KB 1814-1830 opslag 154 og med DFS opslag 161
Gift: GF AO KB Kirke Stillinge hoved bog 1814-1898 1814-1830 opslag 154. Forloverne var Lars Hansen og Peder Hansen. Anmærkninger begge havt Kopper.

Død: KB 1840-1852 opslag 238.
Gravlagt den 6/7-1840.

Folketælling 1801 med Danish Family Search
Sorø, Slagelse, Kirke Stillinge sogn og Bye
Husstanden: Familie nr. 1. Matr.nr. en Gaard. Løbe nr. 1012. Kildehenvisning 216
1012. Niels Pedersen f.1742, 59 år. Husbonde Bonde og Gaardbeboer
1013. Anna Christensdatter f.1748, 53 år. Hans Kone
1014. Mette Nielsdatter f.1778, 23 år. Deres Barn
1015. Karen Nielsdatter f.1787, 14 år. Deres Barn
1016. Jens Christensen f.1781, 20 år. Deres Tjenestefolk
1017. Lars Hansen f.1785, 16 år. Deres Tjenestefolk
1018. Hendrich Hansen f.1787, 14 år. Deres Tjenestefolk
1019. Maria Hansdatter f.1797, 4 år. Antaget til opforstring

Notater af Knud Rotvel
1786 29/10 Hans Pedersens kone bar barnet, Jørgen Larsens kone stod hos. Testes: Ejler Christensen, Peder Christophersen Møller, Jacob Abrahamsen Smed, alle her i byen.
1801 1/2 boede på Tårnhøjgård hos faderen Niels Pedersen, 14 år m fætter Henrik Hansen, 14, tjenende her.
1840 Skifter HH med døtrene Maren 22, Ane Cathrine 16, Anne 14. HH er selv formynder.
Top Billeder Biografi:

 

navn: nr. RESERVE TABEL

Født:
Dåb:
Konfirmation:
Uddannelse:
Erhverv:
Gift
Død:
Gravlagt:
Forældre:
Børn:
Dokumentation:
Top Billeder Biografi: