Familien Mette Christensen 1. og 2. generation + Johanne Ingeborg Hansen 3.gen.

Tilknytning til Tårnhøjgård: Gårdejer 1860 Ane Katrine og Kristen Hansen - Mette Christensen
21 Link til navne: Mette Hansen født Christensen 1854-1943   Anna Catrine Hansen 1876-1969   Hans Christian Hansen 1877-1955   Johanne Ingeborg Hansen 1908-2003   Jens Vilhelm Hansen 1879-1961   Karen Christine Hansen  1881-1972   Henrik Johannes Hansen 1884-1884   Valborg Marie Hansen 1885-1970  Johannes Frederik Hansen 1886-1886   Alfred Peter Blomhøj født Hansen 1889-1951   Søren August Blomhøj født Hansen 1891-1960  Poul Cornelius Blomhøj Født Hansen 1892-1980  Agnes Elisabeth Hansen 1898-             Tillæg:  Tillæg-  Niels Peder Hansen 1853-1919   Johanne Agda Petra Hansen 1888-1955   Ingeborg Marie Hansen 1879-1970   Jens Hansen 1878.1953   Ove Laurits Hansen 1887-1932   Jensine Marie Blomhøj 1889-1988   Helene Marie Blomhøj 1902-1978   Olivia Christine Blomhøj 1894-1969  
Bøgebjerggaard min oldefar Niels Peder Hansens barndomshjem.

 

1.gen.
Mette Hansen
født Christensen: nr. 13
Født: 23. marts 1854. Sorø, Slagelse, Kirke Stillinge
Dåb: 3. april 1854. Hjemmedøbt. Døbt i kirken 28. maj 1854
Konfirmation: 19. april 1868 Kirke Stillinge 
Uddannelse: 1871 Mejeri og husholdning på Bøstrupgård
Erhverv: Gårdmandskone på Husbjerggård
Gift 3. december 1875 med Niels Peder Hansen i Kirke Stillinge
Død: 9. november 1943. Holbæk, Løve, Finderup i Høng
Gravlagt: 13. november 1943 på Finderup Kirkegård ved Sognepræst M. Holm
Blev 89 år
Forældre: Ane Catrine og Kristen Hansen
Børn: Anna Catrine f.1876   Hans Christian f.1877   Jens Vilhelm f.1879   Karen Christine f.1881   Henrik Johannes f.1883   Valborg Marie f.1885   Johannes Frederik f.1886   Alfred Peter f.1889   Søren August f.1891   Poul Cornelius f.1892   Agnes Elisabeth f.1898
Dokumentation:
Født: DFS 1852-1878 ny udgave opslag 80
Døbt: 3/4-1854. Fadderne var Gmd. Jens Andersens Hst. Gmd. Jens Larsens Hst. Gmd. Jens Andersen, Gmd. Niels Larsen xxxx alle af Kr. Stillinge.

Konf: 19/4-1868 DFS KB 1852-1878 opslag 202. Kundskab mg, Opførsel sædelig, Vaccineret 1854 af 11 Aug. af Hansen.
Gift 3/12-1875  KB 1852-1882 opslag 264 og igen med DFS 1852-1878 opslag 242. Forloverne var Christen Hansen og Søren Christensen. Lysning i Kirken 14. 21. og 28. November.

Død: 9/11-1943 DFS KB 1934-1943 opslag 349. Enke og Aldersrentenyder af Høng, Finderup Sogn.
Gravlagt 13/11-1943

 Adresser:
1854 Taarnhøjgaard
1875 Husbjerggaard (Bøgebjerggaard)
1894 Mullerup
1895 Kastanjevej, Holbæk
1897 1/4 Stationsvej 1, Høng
Hovedgaden 3, Høng

Folketælling 1880 med Danish Family Search
Sorø, Slagelse, Kirke Stillinge sogn
Husstanden: Familie nr. 1. Matr.nr. Kirke Stillinge By., Bøgebjerggaard. Løbe nr. 290. Kildehenvisning DDA
290. Niels Peder Hansen f.1854, 26 år. Husfader, Landmand
291. Mette Christensen f. 1855, 25 år. Husmoder
292. Ane Cathrine Hansen f.1877, 3 år. Datter
293. Hans Christian Hansen f.1878, 2 år. Søn
294. Jens Vilhelm Hansen f.1879, 1 år. Søn
295. Ane Hansdatter f.1817, 63 år. Enke. Aftægtskone
296. Hans Jensen f.1858, 22 år. Tjenestekarl
297. Lars Peder Rasmussen f.1859, 21 år. Tjenestekarl
298. Hans Christian Andersen f.1865, 15 år. Tjenestedreng
299. Niels Christensen f.1868, 12 år. Tjenestedreng
300. Juliane Marie Jensen f.1863, 17 år. Tjenestetyende
301. Maren Kirstine Rasmussen f.1866, 14 år. Tjenestetyende
302. Emma Juliane Christiansen f.1867, 13 år. Tjenestetyende

Folketælling 1901 med Danish Family Search
Holbæk, Løve, Finderup sogn
Husstanden: Familie nr. 331. Matr.nr.  Løbe nr. 1036. Kildehenvisning Hovedlisten
1036. Niels Peder Hansen f.1853,  Husfader, Træskomand og Træskohandler
1037. Mette Hansen f.1854, Husmoder
1038. Alfred Peder Hansen, Barn
1039. Søren August Hansen f. 1891, Barn
1040. Poul Cornelius Hansen f. 1892, Barn
1041. Agnes Elisabeth Hansen f. 1898, Barn
1042. Cathrine Aqerleth f. 1876 f. 1876, Sypige

Folketælling 1916 - Se den hos Mettes mand Niels Peter Hansen
Ps. Med indkomst og skat.

Top Billeder

År 1941: Mette bliver kørt gennem Høngs gader af det nygift par. Erik Hansen er Mettes barnebarn.

På www.blomhoej.dk findes en lydfil med Mettes tale og sang og m.m.
Biografi: 

1934 Har skrevet bogen Til Mine Børn. Denne slægtsbog findes på Slagelse bibliotek. 

Da Mette og Niels boede på Bøgebjerggaard (Huusbjerggaard) i 1880, var de en stor familie med mange ansatte. I alt var der 7 ansatte 2 karle, 2 tjenestedrenge og 3 tjenestepiger, desuden var Niels Peders gamle mor på aftægt.  Af hjemmebonde børn var der 3, og senere kom der 7 mere. Efter de var flyttet fra gården, fik de deres sidste barn i Høng 1898.

Mette har skrevet en bog med titlen "Til mine børn". Den blev trykt på Jyderup Bogtrykkeri i 1934. Mine forældre fik et eksemplar til deres bryllup i 1937. Jeg formoder at bogen er trykt i ca. 50 eksemplarer.
En ny og revideret og udvidet udgave af bogen er trykt i 22 eksemplarer januar 2014.

Udpluk fra avisen 1943:
Stor Jordefærd.  I Eftermiddags begravedes Enkefru Mette Hansen fra Finderup Kirke, der var fyldt af Venner og Bekendte, der ville vise Mette den sidste Ære. Til Baaren var sendt saa mange Kranse, at de naaede fra Koret i Kirken helt ud til den nykastede Grav.
Fem Sønner og den ældste Sønnesøn bar Kisten ud til Vaabenhuset, og det sidste stykke Vej til Graven blev den baaret af 6 Sønnesønner. Provsten forrettede Jordpaakastelsen og lyste  Velsignelse, og derpaa traadte den yngste Datter hen til Graven med Familiens gamle Dannebrogsflag, som hun sænkede i Graven med Ordene: - Du holdt meget af Flaget, Mor, og udtalte tit: Gud bevare Flaget og gamle Danmark, og derfor skal du have det med i din Grav.


 Denne sten er placeret i indkørselen til Tårnhøjgård

 

2.gen.
Anna Catrine Hansen: nr. 62
Født: 14. september 1876. Sorø, Slagelse, Kirke Stillinge
Dåb: 22. oktober 1876 i Stillinge Kirke
Konfirmation: 5. oktober 1890. Sorø, Slagelse, St. Mikkels Kirke
Uddannelse:
Erhverv: Butiksindehaver
Gift
Død: 4. november 1969. Holbæk, Løve, Finderup. På Høng alderdomshjem
Kremering: 8. november 1969 Finderup Kirke
Blev 93 år
Forældre: Mette og Niels Peder Hansen
Børn: Ingen

*
Anna sejlede med ms HeklaII til Amerika år 1896
Dokumentation:

Født: KB 1852-1882 opslag 144.
Døbt den 22/10-1876. Fadderne var Laxxx af Moderen og for xxx Grdej. Søren Christensens Hustru af K. Stillinge; xxxx Grdej. Christeb Hansen, Grdej Søren Christensen og xxxx Sidse Olsen af K. Stillinge.

Konf: KB 1889-1892 opslag 19. Kundskab og Opførsel mg  mg

Død: 4/11-1969. KB 1965-1976 opslag 74. Jordpåkastelse den 8/11-1969, ligbrænding den 10/11 Slagelse krematorium, urnen nedsat 15/11 på Finderup kirkegård.

Folketælling 1880 med Danish Family Search
Sorø, Slagelse, Kirke Stillinge sogn
Husstanden: Familie nr. 1. Matr.nr. Kirke Stillinge By., Bøgebjerggaard. Løbe nr. 290. Kildehenvisning DDA
290. Niels Peder Hansen f.1854, 26 år. Husfader, Landmand
291. Mette Christensen f. 1855, 25 år. Husmoder
292. Ane Cathrine Hansen f.1877, 3 år. Datter
293. Hans Christian Hansen f.1878, 2 år. Søn
294. Jens Vilhelm Hansen f.1879, 1 år. Søn
295. Ane Hansdatter f.1817, 63 år. Enke. Aftægtskone
296. Hans Jensen f.1858, 22 år. Tjenestekarl
297. Lars Peder Rasmussen f.1859, 21 år. Tjenestekarl
298. Hans Christian Andersen f.1865, 15 år. Tjenestedreng
299. Niels Christensen f.1868, 12 år. Tjenestedreng
300. Juliane Marie Jensen f.1863, 17 år. Tjenestetyende
301. Maren Kirstine Rasmussen f.1866, 14 år. Tjenestetyende
302. Emma Juliane Christiansen f.1867, 13 år. Tjenestetyende

Top Billeder

År 1939 Anna Catrine Hansen
Biografi:
Annas mor Mette bar selv sit første barn til dåben. Anna var kun 5 uger gammel, da de flyttede ind i det nye stuehus på Husbjerggaard. På det tidspunkt delte Mette og hendes mand Niels stadig soveværelse med svigermoderen.

Notater:
1876 Opkaldt efter bedstemødrene. Fadder Gdr. Søren Christensens hustru, gdr. S. Christensen og Christen Hansen
Båret af pige Sidse Marie Pedersdatter, Bildsø Mk. og Karen Marie Hansdatter Tjente v. gården "Hjortnæs" , Vrå St. Vendsyssel 1893.
1898 - 1901 USA (dog hjemme julen 1900)
1901 Til Kbh. Mel- forretning i Møntergade - kun til Tidsfordriv
rejse til Tyskland. 

Fra MyHeritage "Udforsk" juli 2012:
Anna kom til Ellis Island, New York den 30. maj 1896. På indrejsepapirerne står hun opført som tjener med bestemmelsessted Chicago. Hun sejlede fra København med MS Hekla, bygget i Skotland 1884, fart 11 knob, passagerer 40 på 1.kl. - 30 på 2.kl. og 800 på 3.kl.

Adresser:
1956: Lindevej 10, Høng, med søsteren Marie
Sommer adr. Mullestrand i huset Bitten ved siden af Strandly.

 

2.gen.
Hans Christian Hansen: nr. 63
Født: 30. november 1877. Sorø, Slagelse, Kirke Stillinge på Husbjerggård
Dåb: 25. januar 1878 i Stillinge Kirke
Konfirmation: 4. oktober 1891. Sorø, Slagelse, St. Mikkels Kirke
Uddannelse:
Erhverv: 1908 Ølkusk i Hellerup 
Erhverv: Tuborg Depotejer
Gift 19. maj 1908 med Johanne Agda Petra Hansen ved Pastor Borck. København, Sokkelund, Skt. Jacob
Død: 15. september 1955. København, Sokkelund, Gentofte Sødalen 1
Gravlagt: 20. september på Gentofte Kirkegård ved præst Martensen-Larsen
Blev 77 år
Forældre: Mette og Niels Peder Hansen
Børn: Johanne Ingeborg Hansen
Dokumentation:

Født: KB 1852-1882 opslag 69
Døbt den 25/1-1878. Baaren af Moderen og fremført Grdej. Christen Pedersens xx af K. Stillinge; Grd. xx Niels Hansen og Grdej. Christen Pedersen af K. Stillinge; Grmd. xxxx Jens Hansen af Kongsmark.

Konf: KB 1889-1892 opslag 11 den 4/10-1891 Kundskab og Opførsel  ug  mg.
Gift: KB 1906-1913 opslag 111. Den 19/5-1908. Forloverne var Forvalter Knud Lÿrup Svanholmsvej 16. Politibetjent Niels Madsen Omgaardsvej 15.

Død: 15/9-1955 KB 1954-1956 opslag 91. og DFS
Gravlagt den 20/9-1955

Adresser:
1955 Sødalen 1 Gentofte
Top Billeder

År 1950. Hans Christian sammen med datteren Ingeborg
Biografi:

Jeg var med min far og mor på besøg hos farbror Christian og hans hustru Johanne et par gange under og lige efter krigen. Jeg kaldte ham altid farbror, selvom det var min fars farbror. Sådan var det i vores slægt, vi sagde altid faster og farbror til vores bedsteforældres søskende. Det var jo ikke helt korrekt. 

Christian boede på Sødalen 1 i Gentofte. Det var, som jeg husker det, en stor villa på mindst 3 etager muret i røde sten. Der var flere lejemål i ejendommen. Det var Christian, som var ejer af huset. Deres datter Ingeborg boede i egen lejlighed på etagen over sine forældre.

Farbror Christian hade i mange år et Tuborg depot. Han var nok det, man dengang kaldte velhavende. Jeg husker ham, som en meget gammel og rigtig flink mand.

 

3.gen.
Johanne Ingeborg Hansen: nr. 73
Født: 21. november 1908. København, Sokkelund, Hellerup
Dåb: 26. december 1908 i Hellerup Kirke af Pastor Nordentoft
Konfirmation: 1922 ? Gentofte Kirke
Uddannelse:
Erhverv: Kontordame hos Østifternes Kreditforening
Gift
Død: 20. april 2003 på plejehjemmet Salem i Gentofte
Blev 95 år
Gravlagt: 1. maj 2003 på Gentofte Kirkegård
Forældre: Johanne og Hans Christian Hansen
Børn: 0
Dokumentation:

Født: KB 1901-1909 opslag 265 og med DFS
Døbt den 26/12-1908. Fadderne var Forældrene, Kellner Vilhelm Hansen, Høng. Frøken Ingeborg Sørensen (Hansen), Schachsgade 11.

Konf: Har søgt i KB Gentofte og Hellerup samt Skt. Jacobs sogn.

Død: (søgt med aneguf.dk 1908). Den 20/4-2003, Mitchellstræde 5, 2820 Gentofte

Adresser:
1908 Hellerupvej 15
2003 Gentofte

Top Billeder

År 1950 Ingeborg Hansen
Biografi:
Erik Hansen 1916-2010  har fortalt mig følgende:
Ingeborg blev kaldt Ingse af hele familien. Hun er Mettes ældste barnebarn og Christian og Johannes eneste barn.
Ingse var i mange år forlovet med Hans Christian. Han var tysker og kom fra Slesvig. Hans far var politibetjent. De havde lært hinanden at kende gennem Dansk Vandrelav.

Arvid Blomhøj fortæller januar 2014:
Ingse og Hans:
Ingse havde mødt Hans i Tyskland på et vandrehjem. Hans var tysker og kom senere til Danmark som officer. Han var officer i ingeniørkorpset og talte glimrende dansk. Det var ikke helt nemt, når han kom på besøg. (Vi var jo besat af tyskerne på det tidspunkt). Han klædte altid om til civil, når han besøgte familien. Det var heller ikke helt ufarligt for ham eller familien.
Bedstemor (Mette Hansen) blev også præsenteret for Hans. Hun spurgte ham, om han var kristen? "Ja det er jeg" lød svaret. Hvortil bedstemor sagde, at så havde han hendes velsignelse.
Hans havde sønderjyske rødder og blev accepteret af familien, men tante Johanne syntes ikke Ingse skulle ned til et sønderbombet Tyskland. På et tidspunkt skrev Hans til Ingse, at nu måtte hun bestemme sig for sin mor eller ham. Det blev som bekendt hendes mor.

 

2.gen.
Jens Vilhelm Hansen: nr. 64
Født: 5. august 1879. Sorø, Slagelse, Kirke Stillinge på Husbjerggård
Dåb: 14. september 1879 i Stillinge Kirke og 9. sep. i hjemmet
Konfirmation: 1. oktober 1893. Sorø, Slagelse, St. Mikkels Kirke ved Kapellan M. Brøndsted
Uddannelse:
Erhverv: 1896. Tjener i Helsingør og København
Erhverv: 1906. Tjener i Berlin, Tyskland
Erhverv: 1943. Grosserer i Hellerup
Erhverv: Hotelejer, Grosserer og Vekselerer i Vejle og Slagelse
Gift 20. marts 1909 med Ingeborg Marie Hansen. København, Sokkelund, Sankt Andreas ved Pastor Høyer
Død: Før 6. april 1961
Gravlagt: 6. april 1961
Blev 81 år
Forældre: Mette og Niels Peder Hansen
Børn: Ole Carl Sigurd Jonshøj 1914-2004
Dokumentation:  
Født: KB 1852-1882 opslag 73
Døbt den 14/9-1879. Baaren af Moderen og forhenværende Grdej. Hans Christensens Hustru af Ø. Stillinge; xxx xxx Christen Knudsen og aftægt Hans Christensen af K. Stillinge; xxx Grdej. Hans Christensen af Ø. Stillinge.

Konf: KB 1892-1907 opslag 8 den 1/10-1893. Kundskaber og Forhold mg   mg.
Gift: KB 1909-1915, opslag 7, 20/3-1909. Igen med DFS. Forloverne var Hans Chr. Hansen, Kusk. Hellerupsvej 15 1.sal og O. Sørensen, Husejer. Schacksgade 11

Adr. 1910 Høng
1943 Indelukket 5, Hellerup.

Folketælling 1880 med Danish Family Search
Sorø, Slagelse, Kirke Stillinge sogn
Husstanden: Familie nr. 1. Matr.nr. Kirke Stillinge By., Bøgebjerggaard. Løbe nr. 290. Kildehenvisning DDA
290. Niels Peder Hansen f.1854, 26 år. Husfader, Landmand
291. Mette Christensen f. 1855, 25 år. Husmoder
292. Ane Cathrine Hansen f.1877, 3 år. Datter
293. Hans Christian Hansen f.1878, 2 år. Søn
294. Jens Vilhelm Hansen f.1879, 1 år. Søn
295. Ane Hansdatter f.1817, 63 år. Enke. Aftægtskone
296. Hans Jensen f.1858, 22 år. Tjenestekarl
297. Lars Peder Rasmussen f.1859, 21 år. Tjenestekarl
298. Hans Christian Andersen f.1865, 15 år. Tjenestedreng
299. Niels Christensen f.1868, 12 år. Tjenestedreng
300. Juliane Marie Jensen f.1863, 17 år. Tjenestetyende
301. Maren Kirstine Rasmussen f.1866, 14 år. Tjenestetyende
302. Emma Juliane Christiansen f.1867, 13 år. Tjenestetyende
Top Billeder

År 1900 Jens Vilhelm Hansen

År ? Jens Vilhelm Hansen
Biografi:

Vilhelm er opkaldt efter hans mors gamle skolelærer Hofman. Han døde i 1879 samme år, som Vilhelm blev født. Der blev holdt barnedåb og høstgilde på en gang, og Mette bar ham selv til dåben.

Mail fra Rolf Jonshøj 15/1-2014:
Så til sagen, der handler om Stens og min farfar (Jens) Vilhelm Hansen. Fortællingen er, at han få år inde i 1900-tallet var den stolte indehaver af Jernbanehotellet i Slagelse. Men det var han ikke. Hoteldirektør og chef, javist - men som forpagter, ikke som ejer.
 

Svaret har jeg fundet i kirkebogen for Sankt Andreas sogn i København, hvor farfar den 20. marts 1909  blev gift med vores farmor, Ingeborg Marie Sørensen, hvis bopæl og forældrehjem lå kun få gader borte. Her opgiver ungkarl Jens Vilhelm Hansen sin stilling som "hotelforpagter", i øvrigt med bopæl i Høng.
 

(Det har også altid undret mig, at han som knap 30-årig skulle have haft penge nok til at købe hotellet, efter at han først var hovedmand bag  byggeriet af forældrenes hus i Høng og dernæst blev tjener i Tyskland og England for at lære sprog.)
 

Men hvem var så hotellets egentlige ejer, som Vilhelm indgik forpagtningsaftale med ? Jeg tror, jeg har fundet svaret i kirkebogen for Frederiksberg kirke, hvor vores far blev døbt den 31. januar 1915.
 

Far fik fornavnene Sigurd Carl Ole (efter sin morfar)  Vilhelm (muligvis efter sin onkel, moderens storebror Vilhelm). Men hvem var Carl ?  Far forklarede engang vagt, at det var "en ven af familien", ikke andet. Det lød ikke, som om denne ven nogensinde havde betydet noget for ham.
 

Men i kirkebogen nævnes som den første blandt fadderne "købmand Carl Harder, Slagelse". Han var en fremstående skikkelse i byen, der også satte penge i andet end købmandshandel. Bl. a. ejede han en andel i barken "Dagmar" af Korsør.
 

Den 31. januar 1915 hædredes han ved at få barnet opkaldt efter sig, og han hædrede familien ved at tage til hovedstaden og tage del i festen. Meget taler for, at han var hotellets egentlige ejer og dermed en nøgleskikkelse i Vilhelm Hansens første succesfulde forehavende.

Venlig hilsen - Rolf

Nov. 2015: Et billede med overskriften "Der var engang ..." er modtaget af barnebarnet Rolf Jonshøj. Det er en beretning om Vilhelms rejse til Tyskland og England m.m.

 

2.gen.
Karen Christine Hansen: nr. 65
Født: 15. februar 1881. Kirke Stillinge på Husbjergård
Dåb: 18. april 1881 i kirken og 23. marts i hjemmet
Konfirmation: 21. april 1895. Sorø, Slagelse, St. Mikkels Kirke ved Kapellan M. Brønsted
Uddannelse: 1894 hos Træhandler Sørensen under konfirmations forberedelse
Erhverv: 1895 Barnepige hos sognefogeden i Mullerup
Erhverv: 1898 hos forældrene i Høng var sypige
Erhverv: 1906. Medhjælpende hustru - Is, tobak og ejendomshandler
Gift 7. januar 1906 med Jens Hansen i Holbæk Kirke
Død: 9. juni 1972 på Bispebjerg, København
Gravlagt:
Blev 91 år
Forældre: Mette og Niels Peder Hansen
Børn: Knud Rotvel 1907-1973   Ejnar Byvard 1922-1991
Dokumentation: 

Født: KB 1852-1882 opslag 155
Døbt den 15/4-1881. Fadderne var Baaren af Moderen og for alter Gmd. Niels Larsens Hustru af Ø. Stillinge. xxx. xxx. Niels Larsen, Grej. Christian Hansen af Kirke Stillinge og xxx. Jørgen Knudsen af xxx.

Konf: KB 1892-1907 opslag 95, den 21/4-1895. Kundskaber og Forhold  mg   mg.
Gift: Har søgt i KB Holbæk sogn m.m. Søgt igen med DFS St. Mikkels sogn. opslag 119 til 121 :-(  og St. Peders sogn :-( og Sankt Nikolai :-(

Død: KB er kun noteret til 1971

Adresser:
Kildevældsgade Kbh. Ø, Bispebjerg.

Top Billeder

år 1956. Knud Rotvel og hans mor Karen Christine Hansen
Biografi: 
Karen skriver i sin stilebog på Frederiksborg Højskole i 1901.
1 mil syd for Tissø ligger mit hjem i en by, som kaldes Høng. Det er en temmelig stor landsby.

For to år siden blev der bygget en jernbane dertil, og en pæn lille station blev lagt i udkanten af byen. Der er meget livligt, især om sommeren. I år bliver der bygget en anden bane dertil, som der skal være endestation for, så bliver der jo endnu mere trafik.

En del nye villaer er bygget der de sidste år. Mit hjem ligger lige ved stationen, det er først bygget nu i foråret. Vi har en dejlig udsigt over Storebælt, som kun ligger 1 mil borte.

I Høng er der ingen Kirke, det hører til Finderup, derimod er der en højskole, hvor der er omtrent 100 elever. Forstanderen hedder Anders Jørgensen, der er 4 lærere, men den ene cand. Lundby er udnævnt til Præst på Lolland og skal snart rejse. På skolen er der et børnehjem, hvor der er ca. 20 børn. Der er nylig bygget en ny skole, hvor en af højskolens lærere underviser børn, sammen med sin kone og frk. Meyland, der går mine tre mindste brødre i skole.

I Høng findes en masse foreninger af alle mulige slags. Foredrags og Ungdomsforeningen skal i år have en tur til Fredericia og Skamlingsbanken.

 

2.gen.
Henrik Johannes Hansen: nr. 66
Født: 28. oktober 1883. Sorø, Slagelse, Kirke Stillinge på Husbjerggård
Dåb: 1. januar 1884 i kirken og 15. november 1883 i hjemmet
Konfirmation:
Uddannelse:
Erhverv:
Gift
Død: 2. november 1884. Sorø, Slagelse, Kirke Stillinge
Gravlagt: 7. november 1884 på Stillinge Kirkegård
Blev 1 år.
Forældre: Mette og Niels Peder Hansen
Dokumentation:  

Født: KB 1882-1891 opslag 6. Med DFS opslag 15
Døbt den 1/1-1884. Baaren af Moderen, xxx Smed Søren Hansens Hustru af Kr. Stillinge, xxx Søren Hansen og Gmd. Hans Christensen af Kirke Stillinge; xxx Gxxx Lars Peter Nielsen af x Kongsmark.
Søgt igen med GF AO KB Kirke Stillinge sogn kontrabog 1814-2003 1878-1892 opslag 15. Fadderne var: Loxx af Moderen, fremført Gmd Søren Hansens hustru; xxx xxx S. Hansen, Gdr H Christensen, alle af K Stillinge, og xxx L P Nielsen af Kongsmark.

Død: KB 1882-1891 opslag 83.  +  Søgt med GF AO KB 1814-2003 1878-1892 opslag 109.
Gravlagt den 7/11-1884

Top Billeder Biografi:

 

2.gen.
Valborg Marie Hansen: nr. 67
Født: 1. maj 1885. Sorø, Slagelse, Kirke Stillinge på Husbjerggård
Dåb: 31. maj 1885. i Kirke Stillinge Kirke
Konfirmation: 1898 hos Andersen i Slagelse under konfirmations forberedelsen
Uddannelse:
Erhverv:
Erhverv: Husmor
Gift 28. april 1910 med Ove Laurits Hansen. København, Østerbro, Sions Kirke.
Død: 30. december 1970 i Holbæk
Gravlagt:
Blev 85 år.
Forældre: Mette og Niels Peder Hansen
Børn: Viggo 1911-2000   Erik 1916-2010   Niels 1919-1999

*
Adresser:
1911 W. L. Gades Gade 36 st. København
1916 Blegstræde 6, Holbæk
1919 Godthaabsvej 57, Holbæk
1932 Kasernevej 12, Holbæk
Dokumentation:  

Født: KB 1882-1891 opslag 49
Døbt den 31/5-1885. Baaren af Moderen og for stod Aftkone Karen Hansdatter af Slagelse; Indb. Aftægtsmd. Christen Hansen; Grdej. Hans Christensen og Tømrer Hans Pedersen af Kirke Stillinge.

Konf: Har søgt i KB Kirke Stillinge, Skt. Mikkel og Skt. Peder i Slagelse, Kindertofte, Kirke Helsinge. fandt ingen ting. Søgt igen 17/8-2020 med DFS Sorø, Slagelse, St. Mikkel sogn 1892-1907 opslag 113 til 124 :-(
Gift: KB 1906-1919 Holbæk Skt. Nikolaj opslag 98, her står under sønnen Eriks fødsel, at forældrene blev gift i Sionskirken i Kbh.
Søgt igen med GF AO KB Holbæk-Sankt Nikolaj 1813-2003 1892-1921 opslag 97 til 99 + søgt i Finderup sogn. + Sankt Jacob + Sions sogn Kbh. :-(

Folketælling 1921 med Danish Family Search
Holbæk Købstad Godthåbsvej ulige nr. opslag 60-61. Matr. nr. 979. Gade nr. 57. Ejerens Navn Maskinmester O L Hansen, 1 lejlighed, 6 personer.
Ove Laurits H. 7/2-87 i Roskilde, 1915 Kastrup, Husfader, Maskinmaster
Valborg Marie H. 1/5-85 i Kr. Stillinge, 1915 Kastrup, Husmoder
Viggo H. 12/10-11 i København, 1915 Kastrup, Søn
Erik H. 3/4-16 i Holbæk, Søn
Niels H. 16/11-17 i Holbæk, Søn
Agnes Elisabeth H. 2/6-98 i Høng, 1920 Sønderborg, Slægtning, Bogbinderelev hos Bogbinder Hr. Hansen.

Top Billeder

År 1939 Marie og til højre er det Maries barnebarn Vibeke Hansens bryllup med Kurt Mikkelsen år den 9. september 1967

År 1955 1. maj Marie med familie ved hendes 70 års fødselsdag
Biografi:
1885 Født på Valborgsdag - deraf navnet
1895 i tjeneste hos Søren Christensens og Stine i Stillinge - men rendte over til sin Bedste for trøst
1898 hos Andersen i Slagelse under konfirmations forberedelsen hos Karen Christensen i Mullerup, men rendte af pladsen hos "tante" i Holbæk.
Højskoleophold på Askov.
"Tante" arr. ophold i England hos en fiskeimportør
Plads i det tyske Sønderjylland

Marie var kun 9 år, da hun kom ud at tjene på en gård som gåsepige/lillepige. Det var en vanskelig tid for hende, hun måtte dele seng med køkkenpigen, og Marie skulle ligge inderst mod den kolde ydervæg, fordi køkkenpigen påstod at hun ikke kunne tåle kulden i sin ryg.

Marie var særdeles godt begavet, hun fik dog aldrig nogen egentlig uddannelse. Som godt 20 åring træf hun sin kommende mand Ove Hansen. Han var sømand, senere blev han maskinmester.
Da Marie fik sin første søn Viggo, boede hun i København. På det tidspunkt sejlede Ove på langfart, han var væk et helt år af gangen, og det havde Marie svært ved klare, så det endte med at han gik i land. De bosatte sig derefter i Holbæk, hvor de fik sønnerne Erik og Niels.

Marie var medlem af Kvindernes Fredsliga det meste af sit voksenliv. Hun var også meget religiøs, men altid åben over for andre trosretninger. Sammen med sin mand gik hun til esperanto, det havde de stor fornøjelse af i mange år.

I 1932 dør Ove, og det slår Marie helt ud. I mange år sørger hun virkelig dybt, det er måske grunden til, at hun aldrig fik sig et arbejde? Hun var tros alt kun 47 år, da hun blev enke.

 

2.gen.
Johannes Frederik Hansen: nr. 68
Født: 24. oktober 1886. Sorø, Slagelse, Kirke Stillinge på Husbjerggård
Dåb: 17. november 1886 i hjemmet
Konfirmation:
Uddannelse:
Erhverv:
Gift
Død: 25. november 1886. Sorø, Slagelse, Kirke Stillinge
Gravlagt: 1. december 1886 på Stillinge Kirkegård
Blev 0 år
Forældre: Mette og Niels Peder Hansen
Dokumentation: 

Født: KB 1882-1891 opslag 13. Søgt igen med GF AO KB Kirke Stillinge sogn kontrabog 18142003 1878-1892 opslag 24. Forældrene var Gdr. Niels Peder Hansen og Hustru Mette Christensen 32 aar K Stillinge.
Døbt den 17/11-1886

Død: KB  1882-1891 opslag 86. Søgt igen med GF AO KB Kirke Stillinge sogn kontrabog 18142003 1878-1892 opslag 111.
Gravlagt 1/12-1886

Mette skriver i bogen "Til Mine Børn":
I 1886 fik vi en lille dreng, som fik navnet Frederik Johannes, men han døde 1 måned gammel. Den sommer havde jeg drukket så meget nymalket mælk, fordi jeg mente, det skulle være godt, men vore køer var jo syge, så det er jo nok mulig, at det var derfor, vor lille dreng havde bylder lige fra fødselen, og til han døde.

Top Billeder Biografi:

 

2.gen.
Alfred Peter Blomhøj
født Hansen: nr. 1
Født: 19. april 1889. Sorø, Slagelse, Kirke Stillinge
Dåb: 26. maj 1889. Kirke Stillinge Kirke
Konfirmation: 19. april 1903. Holbæk, Løve, Finderup ved Sognepræsten
Uddannelse: Konditorlærling
Uddannelse: Bager, konditor og tjener
Erhverv: 1913 Kelner og Hotelejer
Erhverv. 1921 Fabrikant i Høng
Gift 21. juli 1913 med Jensine Marie Blomhøj. Slagelse, Skt. Mikkels Kirke ved Pastor Glants
Død: 23. april 1951 i Høng. Af kræft ved øjet
Gravlagt: 26. april 1951 på Finderup Kirkegård ved Sognepræst J. Krohn
Blev 62 år
Forældre: Mette og Niels Peder Hansen
Børn: Kjeld 1914-1995   Ernst 1915-2000   Karen Margrethe 1921-2004   Grete f.1922


År 1939 Alfred var ejer af Masnedsund Hotel i 1920
Dokumentation:  

Navnet Blomhøj er fra år 1922 den 25. januar

Født: KB 1882-1891 opslag 26
Døbt 26/5-1889, fadderne var næsten ulæseligt.  Anmærkninger: Kongelig Bevilling af 25/1-1922 til at føre Familienavnet Blomhøj, således at Det fulde Navn herefter er: Alfred Peter Blomhøj.

Kokoppe-Indpodnings Attest. Alfred Peter Hansen født i Stillinge og boende i Stillinge 1½ Aar gammel, er af mig Understrevne, Aar 1890, den 9 juni indpodet med Kopper.
Ved nøjagtigt Eftersyn i mellem den 7de og 9de Dag efter Indpodningen har jeg fundet alle de Tegn, som vise dem at være de ægte Kokopper; de vare nemlig opfyldte med en klar væske, i Midten nedtrykkede, og omgivne med en rød Kreds.
Hvilket hermed bevidnes af  -  autoriseret Læge Famin Jensen.

Konf. KB 1902-1914 opslag 123. 19/4-1903
Gift: KB 1899-1916 opslag 285. 21/7-1913. Søgt igen med GF AO KB Slagelse Sankt Mikkel kontrabog 1814-2003 1899-1916 opslag 285. Forloverne var Reservepostbud Niels Peder Hansen, Høng og Guldsmed Martin Jacob Risom, Slagelse. Lysning 20 og 22 juni 1913. Viet i kirken af Pastor Glants.

Død: 23/4-1951, KB, Holbæk, Løve, Finderup 1950-1957 opslag 182.
Gravlagt 26/4-1951. Anmærkninger: Dødsatt. 23/4-51, Skifteretsattest, Løve Herred 23/4-1951 

Top Billeder


Høng Stolefabrik som den så ud kort før Poul og Alfred blev medejer.

Alfred kunne se sine medmenneskers bedste egenskaber og han formåede at finde frem til alle de undskyldende momenter, der kunne være. Han sagde aldrig et ondt ord om nogen og bevarede sin beskedenhed og selvforglemmelse til det sidste.

Alfred og Jensignes gravsten står på Finderup kirkegård. Som du kan se, var Jensigne enke lige knapt 37 år.
NB: Jensigne skrev altid sit navn med g i Jensigne, men i kirkebogen er hun døbt Jensine.
Biografi:  

1898 Plads hos Kristen Knudsen i Stillinge. Konditorlære hos Brønnum, Kgs. Nytorv, Kbh.
Bager i Jordløse. Tjener i Jernbanehotellet i Slagelse. Afholdshotellet i Høng. Jernbanehotellet i Masnedsund.
1921 s.aa. Poul ejer af Høng Borde og Stolefabrik.

Folketælling 1901 med Danish Family Search
Holbæk, Løve, Finderup sogn
Husstanden: Familie nr. 331. Matr.nr.  Løbe nr. 1036. Kildehenvisning Hovedlisten
1036. Niels Peder Hansen f.1853,  Husfader, Træskomand og Træskohandler
1037. Mette Hansen f.1854, Husmoder
1038. Alfred Peder Hansen, Barn
1039. Søren August Hansen f. 1891, Barn
1040. Poul Cornelius Hansen f. 1892, Barn
1041. Agnes Elisabeth Hansen f. 1898, Barn
1042. Cathrine Aqerleth f. 1876 f. 1876, Sypige

Folketælling 1930 med DFS
Holbæk, Løve, Finderup sogn  opslag 172
Husstanden: Familie nr. 524. Matr.nr. 9 ah.
2203. Alfred Peter Blomhøj f. 1889 Husfader, Stolefabrikant
2204. Jensigne Marie Blomhøj f. 1889  Husmoder
2205. Kjeld Bjarne Blomhøj f. 1914. Barn. Handelslærling
2206. Ernst Bjarne Blomhøj f. 1915. Barn. Skoleelev
2207. Grete Ragnhild Blomhøj f. 1922. Barn
2208. Karen Margrethe Mortensen f. 1921. Plejebarn

 
År 1948: Alfred med en stordel af sin familie ved Bræddehytten på Dalby Strand. Fra venstre Alfred, sønnen Ernst og hans hustru Inger, børnebørnene Hans og Niels og deres farmor Jensigne samt Alfreds datter Grete, yderst til højre måske Ingers mor.
22/6-2020 hentet fra www.gravsted.dk
Mini-biografi: Alfred var søn af en gårdejer, kom efter skoletiden i lære som konditor i København, arbejdede en tid som bager i Jordløse, men skiftede så til restaurationsbranchen. Blev tjener på Jernbanehotellet i Slagelse og mødte her sin kommende hustru, der var smørrebrødsjomfru. Parret købte siden afholdshotellet i Høng, begge var flittige og arbejdsomme, skabte et smukt sted som de med fortjeneste solgte videre, købte et nyt hotel, gentog succesen et par gange og blev med tiden ret velhavende. Alfred Blomhøj mødte omkring 1921 sin bror Poul, der var ansat som snedker på den konkursramte Høng Stole og Møbelfabrik, besluttede at købe den, gjorde sin bror og dennes kollega til medejere. Omdøbte den til Høng Borde og Stolefabrik v/Rasmussen og Brd. Blomhøj, ansatte nogle flere folk og i 1930 erne havde fabrikken omkring 50 ansatte og voksede stadig, takket være Alfred Blomhøjs dygtige administration. Fabrikken brændte i 1947, der blev bygget en ny og større, som leverede møbler til danske hjem og familien Blomhøj skaffede arbejde til flere af indbyggerne i Høng. Alfred Blomhøj var tillige ansat i Landbobanken gennem 24 år og var en tid bestyrer.

 

2.gen.
Søren August Blomhøj
født Hansen: nr. 69
Født: 15. august 1891.  Sorø, Slagelse, Kirke Stillinge på Husbjerggård
Dåb: 6. oktober 1891. Kirke Stillinge. Anmærkninger ang. nyt navn i 1921
Konfirmation: 1. oktober 1905 i Finderup Kirke ved sognepræsten
Uddannelse:
Erhverv: 1920. Malermester i Sønderborg
Erhverv: 1923. Malermester i Høng
Erhverv: 1941. Malermester i Høng
Gift 4. april 1920 med Helene Marie Blomhøj. Holbæk, Løve, Ruds Vedby
Død: 27. november 1960. Holbæk, Løve, Finderup i Høng
Gravlagt: 1. december 1960 på Finderup Kirkegård ved Provst Krohn
Blev 68 år
Forældre: Mette og Niels Peder Hansen
Børn: Arvid 1921   Folke 1923-1933   Werner 1925-2016   Palle 1927-2013
*
År 1939 Søren Blomhøj År 1917 Hanne, Klara og Søren
Søren var 26 år, da han optrådte i en dilettantforestilling i Høng
Top
Dokumentation: 

Født: KB 1882-1891 opslag 39 eller med GF AO KB opslag 34
Døbt den 6/10-1891. Fadderne var Gaardmand Søren Christensen i Kirke Stillinge, Gxxxx Christen Hansen i Kirke Stillinge. Bart af Pigen Karen Kristine Hansen i Kirke Stillinge hos hende stod Pigen Anne Hansen i Kirke Stillinge.
Anmærkninger: Navnebevilling af 23 Marts 1921 til at føre Familienavnet Blomhøj i Stedet for Hansen. Meddelt fra Politi- Afdelingskontoret i Høng. (mærkeligt navneattesten er først udstedt i februar 1922)

Konf: KB 1902-1914 opslag 129. Søgt igen med GF AO KB 1812-2002 1902-1914 Finderup sogn opslag 129
Gift: 4/4-1920.  KB 1907-1924 opslag 154. Søgt igen med GF AO KB 1814-2002 1907-1924 Ruds Vedby sogn opslag 154.  Forlover var Snedkerformand Poul Cornelius Hansen, Høng og fhv. Landpost Niels Sørensen, Rud Vedby. Lysning bestilt 23/2 og Lyst i kirken 7/3 og 14/3 1920.

Død: GF AO KB 1812-2002 1958-1968 opslag 89. Gravlagt den 1/12-1960. Anmærkninger: Dødsatt. 28/11 1960 Løve Herreds skifteret 28/11 1960

Adresser:
1925 Slagelsevej i Høng.
1960 Hovedgaden 3 i Høng

Folketælling 1901 med Danish Family Search
Holbæk, Løve, Finderup sogn
Husstanden: Familie nr. 331. Matr.nr.  Løbe nr. 1036. Kildehenvisning Hovedlisten
1036. Niels Peder Hansen f.1853,  Husfader, Træskomand og Træskohandler
1037. Mette Hansen f.1854, Husmoder
1038. Alfred Peder Hansen, Barn
1039. Søren August Hansen f. 1891, Barn
1040. Poul Cornelius Hansen f. 1892, Barn
1041. Agnes Elisabeth Hansen f. 1898, Barn
1042. Cathrine Aqerleth f. 1876 f. 1876, Sypige

Huset blev bygget i Høng år 1900 til Sørens forældre Mette og Niels. 
Søren overtager huset efter sine forældre og har sin malerforretning her, oven på bor faster Elisabeth. Billedet er fra ca. 1920.

Biografi:
 Den 15. august 1891 bliver Søren født på Husbjerggaard, han er nr. 9 ud af en børneflok på 11. Hans forældre Niels og Mette Hansen er på det tidspunkt 38 og 37 år. Det var en fattig tid på gården, der havde været uheld med kvæget og for grisene fik de kun 17-18 øre pr. pund. 

Søren var kun 3 år da de flyttede fra gården i Stillinge til Mullerup og året efter til Holbæk. Han var kun 5 år, da han sammen med sin far og sin 14. måneder yngre bror Poul var på høstarbejde. Hjemmet var meget fattigt, så en overgang kom han sammen med sin bror Poul på asylet, den tids børnehjem. I 1896 flyttede familien til Høng, så nu gik det mod lysere tider.

I 1920 rejser Søren til Sønderjylland, men efter et par år vender han hjem igen og nedsætter sig i byen som malermester.

 

2.gen.
Poul Cornelius Blomhøj
født Hansen: nr. 70
Født: 17. november 1892. Sorø, Slagelse, Kirke Stillinge på Husbjerggård
Dåb: 26. december 1892 i Kirke Stillinge
Konfirmation: 7. april 1907 i Finderup Kirke
Uddannelse: 1917. Snedkersvend i Bildsø
Erhverv: 1920. Snedkerformand i Høng
Erhverv: 1925. Møbelfabrikant i Høng
Gift 3. marts 1917 med Olivia Christine Petersen i Finderup Kirke
Død: 1. februar 1980. Holbæk, Løve, Finderup i Høng
Gravlagt: På Finderup Kirkegård
Blev 87 år
Forældre: Mette og Niels Peder Hansen
Børn: Gerda Elisabeth 1917-1999
Dokumentation:  

Født: KB 1892-1898 opslag 7
Døbt den 26/12-1892. Fadderne var Mejerrist Jens Peder Olsen Stillinge Andelsmejeri og sammes Hustru samt Barnets Fader og Moder. (I KB er der ikke noget navneskift til Blomhøj., Det er der hos Alfred 1922 og Søren 1923)

Konf: DFS Holbæk, Løve, Finderup sogn KB 1902-1914 opslag 131.
Gift: GF AO KB 1812-2002 1915-1926 Finderup sogn opslag 193. 3/3-1917. Forloverne var Postbud Niels Hansen og Maler Søren Hansen begge af Høng. Lysning 11., 18. og 25 februar 1917. Anmærkninger: Rettet i. h. t. navnebevis fra Politimesteren i Løve Herred 23/3-1921. (Her er Hansen overstreget og erstattet med Blomhøj)

Guldbryllup den 5/3-1967. Det blev afholdt i Odd-Fellow-Ordenens Logebygning Concordis i Slagelse.
Se mere om dette på Olivias biografi. 

Top Billeder

År 1910: Soldat i Fredericia - Nederst år 1918 Poul og Olivia med deres første og eneste barn Gerda Blomhøj senere gift Jørgensen
Biografi:
Poul kom i snedkerlære i Slagelse efter først at have prøvet kræfter med smedefaget og lidt med landbruget. Han mødte Olivia, som kom fra Skælskør fra en familie med tre brødre og tre søstre. De bosatte sig i Høng, hvor Poul arbejdede på Brdr. Christensens Stole- og Møbelfabrik. Som 28 åring indgik Poul kompagniskab med sin bror Alfred og J. P. Rasmussen efter en truende konkurs. Med flid, engagement og dygtighed sørgede Poul for, at der blev produceret, mens Alfred tog sig af det økonomiske tillige med arbejdet i banken. 

Arvid Blomhøj fortæller januar 2014:
Da farbror Poul fik besked på at huse en tysk officer.
Ja, det var han jo ikke meget for, men det skulle han. Officeren boede i et kælderværelse (måske Gerdas). Han græd så forfærdeligt om natten af længsel efter sin familie hjemme i Tyskland. Det gik farbror Poul og Olivia meget på, for de kunne jo ikke tale tysk eller forstå ham.
Imidlertid havde min far været en del år i Tyskland, hvor han arbejdede som malersvend, her lærte han at tale godt tysk.
Min far talte en del med den tyske officer, og syntes det var synd for ham. Han kunne i den grad sætte sig ind i hans situation, nu hvor han skulle sendes til Østfronten.
Den dag hvor tropperne skulle sendes af sted fra Høng Station, gik officeren frem og tilbage foran vores hus, min far ville gerne omfavne ham endnu engang og trøste ham, men min mor sagde nej.
Min far gik ned til stationen for at finde ham men forgæves.

Farbror Pouls lille badehus:
Farbror Poul savnede Mullerup Strand, nu hvor de havde deres lille sommerhus i Bjerge.
Han talte med sin gode ven Ludvig, om han ikke kunne få lov at opstille et lille badehus på hans tomme grund ved siden af Strandly og Bitten, som var der, hvor hans brødre Christian, Søren og søster Anna boede. Han fik lov af Ludvig, så det gjorde han til stor forbitring for tante Johanne, som ikke ville have Poul på grunden ved siden af. Poul mente nu nok, at Christian burde kunne sige noget til Johanne men nej! "Christian er et pjok" skulle Poul have sagt. Badehuset blev fjernet; Johanne og Poul talte ikke sammen derefter.
Huset blev flyttet til murer Christensens grund på Lundevej, der hvor Nana og Niels Hansen senere kom til. Senere blev det flyttet til nabogrunden, der hvor Alfred Blomhøj havde sit sommerhus Bræddehytten. Her kom det til at stå flere forskellige steder på grunden.

Farbror Pouls hund Perle:
Farbror Poul havde en sød hund, som hed Perle. Jeg legede med den hver dag og på et tidspunkt syntes Farbror Poul, at jeg lige så godt kunne beholde den, nu vi var så gode venner. Imidlertid klagede slagter Hansen til min far over, at Perle generede hans høns. En dag var Perle væk, jeg kaldte og kaldte på den i mange dage.
Senere fortalte faster Lisbeth mig, at min far var gået ind til slagter Hansen med Perle, så han kunne aflive den. Det var sket med en økse! Det havde hun ikke behøvet at fortælle mig.

 

2.gen.
Agnes Elisabeth Hansen: nr. 71
Født: 2. juni 1898. Holbæk, Løve, Finderup i Høng
Dåb: 10. juli 1898 i Finderup Kirke af Sognepræsten
Konfirmation: 6. oktober 1912 i Finderup Kirke af Sognepræsten
Uddannelse: 1921 Bogbinderelev hos Hr. Hansen
Erhverv: Bogbinder i Høng
Gift
Død: I Høng
Gravlagt: Finderup Kirkegård
Forældre: Mette og Niels Peder Hansen
Børn: Ingen


*
Adresser:
1901 Høng
1921 Godthåbsvej 57 Holbæk
1950 Høng

*
Dokumentation:  

Født: KB 1892-1901 opslag 87
Døbt den 10/7-1898. Fadderne var Moderen, Mejeribestyre Lars Hansen og Hustru samt Faderen, alle af Høng. Moderen var 44 år.

Konf: KB 1902-1914 opslag 176 den 6/10-1912
Død: KB er kun noteret frem til 1969, har søgt på aneguf.dk, Finf en grav og Find gravsted 23/1-2021 :-(

Folketælling 1901 med Danish Family Search
Holbæk, Løve, Finderup sogn
Husstanden: Familie nr. 331. Matr.nr.  Løbe nr. 1036. Kildehenvisning Hovedlisten
1036. Niels Peder Hansen f.1853,  Husfader, Træskomand og Træskohandler
1037. Mette Hansen f.1854, Husmoder
1038. Alfred Peder Hansen, Barn
1039. Søren August Hansen f. 1891, Barn
1040. Poul Cornelius Hansen f. 1892, Barn
1041. Agnes Elisabeth Hansen f. 1898, Barn
1042. Cathrine Aqerleth f. 1876 f. 1876, Sypige

Folketælling 1921 med Danish Family Search
Holbæk Købstad Godthåbsvej ulige nr. opslag 60-61. Matr. nr. 979. Gade nr. 57. Ejerens Navn Maskinmester O L Hansen, 1 lejlighed, 6 personer.
Ove Laurits H. 7/2-87 i Roskilde, 1915 Kastrup, Husfader, Maskinmaster
Valborg Marie H. 1/5-85 i Kr. Stillinge, 1915 Kastrup, Husmoder
Viggo H. 12/10-11 i København, 1915 Kastrup, Søn
Erik H. 3/4-16 i Holbæk, Søn
Niels H. 16/11-17 i Holbæk, Søn
Agnes Elisabeth H. 2/6-98 i Høng, 1920 Sønderborg, Slægtning, Bogbinderelev hos Bogbinder Hr. Hansen.

Top Billeder

1943: Elisabeth sammen med sin mor. Det er det sidste billede af Mette.
Biografi:
Uddrag fra Mette Bog:
Den 2. juni 98 blev Elisabeth født. 5 uger efter blev hun døbt. Mejerist Hansen og Thormine var faddere, og jeg bar hende selv.
Der var vist adskillige som syntes, at det dog var for galt, at vi nu fik et barn til. Men vi var lykkelig for hende. Hun blev en velsignelse og hjalp os til at blive hjemme i Høng, og hendes søskende blev også glad for hende. Jeg har altid syntes, at vor børn var vor rigdom, alt andet kunne tages fra os, men børnene var vore, både nu og til alle tider.

Arvid Blomhøj fortæller januar 2014:
Faster Elisabeth var jo i bogbinderlære i Jyderup og har vel fortalt, at hendes far var malermester i Høng. Hendes læremester havde en forbindelse til Færøerne og udvirkede, at der kom en ung mand i lære hos min far fra Færøerne.
Den unge mand hed Viggo Joensen, han og Elisabeth blev lidt småforlovede. Men han måtte skuffe hende med, at han havde en pige, som han holdt meget af hjemme i Torshavn.
Lisbeth var ked af det i flere år men havde jo sit bogbinderi og sin mor at passe, nu da hun var uden familie selv. "Du har en opgave at passe Mor, Elisabeth!". Sådan blev det.

Tillæg  

Hvis man skal noteres på denne liste, skal man være forældre til børn, som er genforbundet med Tårnhøjgård

1.gen.
Niels Peder Hansen: nr. 12
Født: 25. august 1853. Sorø, Slagelse, Kirke Stillinge
Dåb: 6. november 1853 i Kirke Stillinge Kirke
Konfirmation: 6. oktober 1867 i Kirke Stillinge Kirke
Uddannelse: 1873 28/10 Soldat rekrut 320 17 battl. 4.Comp. Højde 63-/4", brune øjne, blond hår, spinkel. 1874 indkaldt til lejren i Hald
Erhverv: 1880 Landmand på Bøgebjerggård Kirke Stillinge
Erhverv: 1895 Gårdejer Husbjerggård i Kirke Stillinge
Erhverv: 1900. Træskomand og handler i Høng
Erhverv: 1907. Træhandler
Erhverv: 1913. Reservepostbud i Høng
Erhverv: 1917. Postbud i Høng
Gift 3. december 1875 med Mette Hansen født Christensen i Stillinge Kirke
Død: 21. september 1919. Holbæk, Løve, Finderup i Høng
Gravlagt: 26. september 1919 på Finderup Kirkegård ved Sognepræsten
Blev 66 år
Forældre: Ane Hansdatter og Hans Nielsen
Børn: Anna Catrine f.1876   Hans Christian f.1877   Jens Vilhelm f.1879   Karen Christine f.1881   Henrik Johannes f.1883   Valborg Marie f.1885   Johannes Frederik f.1886   Alfred Peter f.1889   Søren August f.1891   Poul Cornelius f.1882   Agnes Elisabeth f.1898
------------------------------------------------------------------------
Folketælling 1901 med Danish Family Search
Holbæk, Løve, Finderup sogn
Husstanden: Familie nr. 331. Matr.nr.  Løbe nr. 1036. Kildehenvisning Hovedlisten
1036. Niels Peder Hansen f.1853,  Husfader, Træskomand og Træskohandler
1037. Mette Hansen f.1854, Husmoder
1038. Alfred Peder Hansen, Barn
1039. Søren August Hansen f. 1891, Barn
1040. Poul Cornelius Hansen f. 1892, Barn
1041. Agnes Elisabeth Hansen f. 1898, Barn
1042. Cathrine Aqerleth f. 1876 f. 1876, Sypige

Bøgebjerggaard:
Hvis du vil se mere om min oldefar Niels Peder Hansens forældre og aner, så klik her Bøgebjerggaard

Bøgebjerggaard
Dokumentation:

Født: KB 1852-1882 opslag 5
Døbt den 6/11-1853 frembaaret af Pigen Ane Kirstine Jensdatter af Kr. Stillinge; xx xx Jacob Jensens Hustru i Næsby. xxx : Gmd. Hans Hansen i Bildsø. Gmd. Jacob Jensen i Næsby og Ungk. Hans Jensen af Kr. Stillinge. -  Vacc. 11 aug. 1854 Hasse.

Konf: KB 1852-1882 opslag 181 den 6/10-1867. Kundskaber god, opførsel sædelig.
Gift  3/12-1875  KB 1852-1882 opslag 264 og igen med DFS 1852-1878 opslag 242. Forloverne var Christen Hansen og Søren Christensen. Lysning i Kirken 14. 21. og 28. November.

Død: KB 1915-1926 opslag 235.
Gravlagt 26/9-1919 på Finderup Kirkegård

Folketælling 1880 med Danish Family Search
Sorø, Slagelse, Kirke Stillinge sogn
Husstanden: Familie nr. 1. Matr.nr. Kirke Stillinge By., Bøgebjerggaard. Løbe nr. 290. Kildehenvisning DDA
290. Niels Peder Hansen f.1854, 26 år. Husfader, Landmand
291. Mette Christensen f. 1855, 25 år. Husmoder
292. Ane Cathrine Hansen f.1877, 3 år. Datter
293. Hans Christian Hansen f.1878, 2 år. Søn
294. Jens Vilhelm Hansen f.1879, 1 år. Søn
295. Ane Hansdatter f.1817, 63 år. Enke. Aftægtskone
296. Hans Jensen f.1858, 22 år. Tjenestekarl
297. Lars Peder Rasmussen f.1859, 21 år. Tjenestekarl
298. Hans Christian Andersen f.1865, 15 år. Tjenestedreng
299. Niels Christensen f.1868, 12 år. Tjenestedreng
300. Juliane Marie Jensen f.1863, 17 år. Tjenestetyende
301. Maren Kirstine Rasmussen f.1866, 14 år. Tjenestetyende
302. Emma Juliane Christiansen f.1867, 13 år. Tjenestetyende

Folketælling 1916 med GF-AO Finderup sogn opslag173
1. Niels Peder Hansen f.25/8-1853, Husfader, Postbud, Indkomst 500 kr. Kommuneskat 0,68 kr.
2. Mette Hansen f.23/3-1854, Husmoder
3. Anna Katrine Hansen f.14/9-1876, Datter, Trikotagehandlerske
4. Søren August Hansen f.15/8-1891, Søn, Maler, Indkomst 700 kr. Statsskat 1.40 kr. Kommuneskat 9,45 kr.

Top Billeder
Biografi:
Da Niels og Mette boede på Bøgebjergaard (Huusbjergaard) i 1880, var de en stor familie med mange ansatte. I alt var der 7 ansatte 2 karle, 2 tjenestedrenge og 3 tjenestepiger, desuden var Niels Peders gamle mor på aftægt.  Af hjemmebonde børn var der 3, og senere kom der 7 mere. Efter de var flyttet fra gården, fik de deres sidste barn i Høng 1898.

Adresser:
1878 Gårdmand Husbjerggaard, K. Stillinge
1894 Gårdmand Mullerup
1895 Flyttede til Kastanjevej, Holbæk
1897 1/4 Stationsvej 1, Høng, Hovedgaden 3, Høng

 

2.gen.
Johanne Agda Petra Hansen født Jensen: nr. 72
Født: 7. august 1888. København, Sokkelund, Brønshøj
Dåb: 2. september 1888 i Brønshøj Kirke
Konfirmation: 12. oktober 1902. Ålborg, Fleskum, Ålborg Budolfi ved Pastor Schiøler i Budolfi Kirke
Uddannelse:
Erhverv:
Gift 19. ma 1908 med Hans Christian Hansen. København, Sokkelund, Skt. Jakop ved Pastor Borck
Død: 2. september 1955 i Gentofte 13 dage før sin ægtemand
Gravlagt:
Blev 77 år
Forældre: Mette Kirstine Jensen og Niels Christian Jensen
Børn: Johanne Ingeborg 1908-2003
Dokumentation:  

Født: KB 1880-1891 opslag 134
Døbt den 2/9-1888. Fadderne var xxx Viggo Pedersen og Hustru , Brh. Politibetjent N. Madsen, Brh.

Konf: 12/10-1902.  KB 1903-1911  opslag 159. Forældrene var ugift Mette Kirstine Jensen og Bestyrer Niels Christian Jensen. I Pleje hos Enke Johanne Pedersen Reberbane 46

Gift: KB 1906-1913 opslag 111. Den 19/5-1908. Forloverne var Forvalter Knud Lÿrup Svanholmsvej 16. Politibetjent Niels Madsen Omgaardsvej 15.

Død: KB 1954-1956 opslag 91.
Gravlagt den 20/9-1955  ??????????????????????

Top Billeder. Johanne år 1950
Biografi:
Adresser:
1903 Reberbanen 46
1911 Kildevældsgade 67

Johanne dør 13 dage før sin mand Hans Christian. Hun var datter af ugifte Mette Kirstine Jensen født 1866 og dør før 1908. Udlagt barnefadre Niels Christian Jensen, Lundxx Vestergård, Legstei.
Kan ikke finde Skalborg sogn i KB under Ålborg amt, Fleskum herred?

 

2.gen.
Ingeborg Marie Hansen født Sørensen: nr. 74
Født: 18. maj 1880. København
Dåb: 27. juni 1880
Konfirmation: 7. oktober 1894. København, Sokkelund, Vor  Frue. Ved Stiftprovst Paulli
Uddannelse:
Erhverv: Hjemmegående
Gift 20. marts 1909 med Jens Vilhelm Hansen. København, Sokkelund, Skt. Andreas af Pastor Høyer
Død: 21. juni 1970 i Århus
Gravlagt:
Blev 91 år
Forældre: Ole Sørensen og Hustru Maren Hansen
Børn: Ole Carl Sigurd Jonshøj 1914-2004
Dokumentation:

Født: KB DFS i Vor Frue sogn 1876-1880 opslag 246.
Døbt 27/6-1880. Fadderne var Forældrene, Cykelxxx A. Siversen, Hustru Elenore Siversen

Konf: 7/10-1894. KB 1892-1898 opslag 204  (Kundskab og forhold,  Bentzen) Søgt med GF AO KB Vor Frue sogn kontrabog 1813-2003 1892-1898 opslag 204. Forældrene var Detailhandler Ole Sørensen og Hst. Maren født Hansen.
Gift: KB 1909-1915, opslag 7, 20/3-1909 (her noteret født 18/5-1879 Vor Frue) Igen med DFS. Forloverne var Hans Chr. Hansen, Kusk. Hellerupsvej 15 1.sal og O. Sørensen, Husejer. Schacksgade 11

Død

Top Billeder

År 1915 De nybagte forældre Ingeborg og Jens med Ole Carl Sigurd (Jonshøj)
Biografi:
Som barn boede Ingeborg i Nansensgade København m.m.
1880 Krystalgade 7
1894 Klosterstrædet 12

 

2.gen.
Jens Hansen: nr. 76
Født: 23. januar 1878. Frederiksborg, Strø, Ølsted. Store Havelse "Utsons Minde"
Dåb: 7. marts 1878 i hjemmet Ølsted
Konfirmation: 10. april 1892 i Ølsted Kirke af Sognepræsten
Uddannelse:
Erhverv: 1892-1898. Tjenestedreng hos Ole Pedersen i Lille Havelse
Erhverv: 1898-1899. Brødkusk hos bager A. Schmidt, Fr.borg Nyhuse
Erhverv: 1900-1901. Hestepasser ved Garderhusarregimentet
Erhverv: 1901-1905. Brødkusk i Hillerød og Frederiksberg
Erhverv: 1907. Mejerist
Erhverv: 1922. Detailhandler, Cigarhandler København
Gift 7. januar 1906 med Karen Christine Hansen i Holbæk Kirke
Død: 23. september 1953. København, Sokkelund, Bispebjerg af Sukkersyge
Bisat: 26. september 1953. Bispebjerg ved Pastor Rønne
Blev 75 år
Forældre: Karen og Husmand Hans Nielsen
Børn: Knud Rotvel 1907-1973   Ejnar Byvard 1922-1991

Dokumentation: 

Født: Måske KB 1814-1880 opslag 79 stk 1 1878.
Døbt 7/3-1878.  Hjemmedøbt, publiceret i kirken og Moderen indlet d. 7. April. Fadderne var Gmd. Ole Pedersens Hustru i Lillehagelse, Gmd Ole Pedersen i Lillehagelse, Husd. Peder Nielsen i Ølsted, Indv. Peder Larsen i Storhagelse.
 Søgt igen med GF AO KB Ølsted sogn kontrabog 1814-2004 1870-1891 opslag 19. Forældrene var Husmand Hans Nielsen og moderen var Karen født Pedersen i år 1832 ca. juli md.

Konf: KB 1892-1904 opslag 46 den 10/4-1892. Kundskaber og Forhold   mg.  mg.
Gift: Har søgt i KB Holbæk sogn m.m.

Død:  KB 1949-1957 opslag 70. Kremeret den 26/9-1953. Anmærkninger: Kbhns. skifteret 24.-9.-53. Søgt med GF AO KB Bispebjerg-Grundtvigskirken sogn, kontrabog 1927-2003 1949-1957 opslag 70. Enkemand

Folketælling 1880 med Danish Family Search
Frederiksborg, Strø, Ølsted sogn
Husstanden: Familie nr. 2. Matr.nr. Et Hus  Løbe nr. 436. Kildehenvisning 21
436. Birthe Katrine Christiansdatter f.1817, 63 år,  Enke, Ejerinde, Væverske 
574. Hans Nielsen f.1831, 49 år, Husfader og Arbejdsmand
575. Karen Pedersdatter f.1833, 47 år, Hans Hustru
576. Else Sofie Hansen f.1866, 14 år, Deres Barn
577. Sidse Marie Hansen f.1870, 10 år, Deres Barn
578. Peder Hansen f.1875, 5 år, Deres Barn
579. Jens Hansen f.1878, 2 år. Deres Barn 

Top Billeder    Jens Hansen
Biografi:
Adresser:
1922 Korsgade 16 st. København
1953 Bispebjergvej 45. København

Næsborg Præstegård v. Løgstør 1905-1905
Ismejeriet Søpassagen i Kbh. 1906
Borgerbrev som høker i København 1906
Detailhandler og øltapper, Fælledvej 11 Mejeriejer, Lille Frydsvej

 

2.gen.
Ove Laurits Hansen: nr. 77
Født: 7. februar 1887. Roskilde, Sømme, Roskilde Domkirke
Dåb: 20. marts 1887 i Roskilde Domkirke
Konfirmation: 31. marts 1901. Roskilde, Sømme, Roskilde Domkirke af Provst Hejberg 
Uddannelse:
Erhverv: 1911. Maskinmester. United States på USA-fart
Erhverv: 1919. Maskinmester på Holbæk Elektricitetværk
Gift 28. april 1910. i Sions Kirke Østerbro med Valborg Marie Hansen. Set i KB  1906-1919 Holbæk, Skt. Nikolaj opslag 98 ved sønnen Eriks fødsel
Død: 9. november 1932. Holbæk, Skt. Nikolaj, Merløse. .
Gravlagt: 13, november 1932 på Ass. Kirkegård ved Pastor Tage Kjer
Blev 46 år
Forældre: Maren Johanne Rasmussen og Smedemester Hans Hansen
Børn: Viggo 1911-2000   Erik 1916-2010   Niels 1919-1999

*
Adresser:
1911 N. W. Gades Gade 36 st. København
1916 Blegstræde 6, Holbæk
1919 Godthaabsvej 57, Holbæk
1932 Kasernevej 12, Holbæk
Dokumentation:

Født: KB 1884-1889 opslag 38
Døbt den 20/3-1887. Moderen frembar xxx Barne.  Fadderne; Jomfru Ane Hansen, Smedemester O. Hansen. Alle af Roskilde og Smed L. Rasmussen af xxx

Konf: KB 1900-1902 opslag 12 den 31/3-1901
Gift: Søgt med GF AO KB Sions sogn kontrabog 1896-2003 1907-1917 opslag 113-120 :-(

Død: KB 1927-1936 opslag 73. + Søgt med GF AO KB Holbæk - Sankt Nikolaj sogn kontrabog 1813-2003 1927-1936 opslag 73. Død på Amtssygehuset 9/11-1932 af lungebetændelse
Gravlagt den 13/11-1932.

Folketælling 1921 med Danish Family Search
Holbæk Købstad Godthåbsvej ulige nr. opslag 60-61. Matr. nr. 979. Gade nr. 57. Ejerens Navn Maskinmester O L Hansen, 1 lejlighed, 6 personer.
Ove Laurits H. 7/2-87 i Roskilde, 1915 Kastrup, Husfader, Maskinmaster
Valborg Marie H. 1/5-85 i Kr. Stillinge, 1915 Kastrup, Husmoder
Viggo H. 12/10-11 i København, 1915 Kastrup, Søn
Erik H. 3/4-16 i Holbæk, Søn
Niels H. 16/11-17 i Holbæk, Søn
Agnes Elisabeth H. 2/6-98 i Høng, 1920 Sønderborg, Slægtning, Bogbinderelev hos Bogbinder Hr. Hansen.

Top Billeder 

Ove Hansen
Biografi:
Ove har sejlet med Chr. d.8. og United States på USA-fart
I 1919 gik han i land og blev maskinmester på Holbæk El-værk.
Han døde på Holbæk Amtssygehus af lungebetændelse efter brokoperation i 1932. Han blev kun 46 år.
Et væld af kranse omgav den hvide kiste, deriblandt signerede fra Holbæk Byråd, Kvindernes Fredsliga, Ungdomskredsen, Holbæk kommunale Tjenestemandsforening, Maskinemestrenes Forening m. fl. Endvidere fra "Aldrig mere Krig" i Aarhus og Holbæk.

Uddrag af Pastor Tage Kjers tale:
Han så, at ufred og krig var imod Guds bud, og han drog konsekvensen ved at kæmpe for fredens sag. Han var en usædvanlig helhjertet mand med vilje og evne til at ofre for det, der stod for ham som sandhed og ret, og som sådan blev han i mange måder et lysende eksempel for os andre.
Ved graven stod Lærer Jødahl frem - efter jordpåkastelsen - frem og holdt en smuk lille tale om afdødes indsats i foreningen "Aldrig mere Krig". Dette arbejde var, udtalte Hr. Jødahl, for Ove Hansen et bidrag til virkeliggørelsen af biblens Profeti om et fredsrige på jorden.

 

2.gen.
Jensine Marie Blomhøj født Mortensen: nr. 2
Født: 23. januar 1889. Sorø, Slagelse, Skt. Mikkel i Øster Stillinge
Dåb: 18.april 1889 i Sct. Mikkels Kirke, Slagelse
Konfirmation: 19. april 1903 i Sct. Mikkels Kirke
Uddannelse:
Erhverv: Smørrebrødsjomfru
Gift 21. juli 1913 med Alfred Peter Blomhøj i Sct. Mikkels Kirke Slagelse ved Pastor Glarts
Død: 22. januar 1988 i Høng. Af alderdom, dagen før hun bliver 99 år.
Gravlagt: 26. januar 1988 på Finderup Kirkegård
Blev 98 år
Forældre: Ane Catrine og Jens Mortensen
Børn: Kjeld 1914-1995   Ernst 1915-2000   Karen Margrethe 1921-2004   Grete f.1922
*
Folketælling 1940 med GF AO opslag 318
Holbæk, Løve, Finderup
Blomhøj Alfred Peter, 19/4-89, Fabrikant
Blomhøj Jensi(g)ne Marie, 23/1-89, Husmoder
Blomhøj Grethe Ragnhild, 19/5-22, Barn, Husgerning
Mortensen Karen Margrethe, 7/1-21, Plejebarn, Kontormedhjælper
Petersen Karl Georg Prammann, fraværende Soldat, 29/7-19, Logerende, Maskinarbejder
*
Som det fremgår af folketællingen fra 1890 i Slagelse, kan man se at Jensine var født i en meget stor familie. Hun havde syv ældre søskende, fire brødre og tre søstre. Jensine var det 8. barn i søskendeflokken. Begge hendes forældre var 40 år da hun blev født.
I 1943 kom et stort antal finske børn til Danmark. Der var stor nød på grund af finnernes krig mod Rusland. I Høng modtog Alfred og Jensine den finnepigen Astrid. Hun var 14 år, og blev hos familien Blomhøj i knapt 1 år.
Astrid Bertell blev kun 21 år, hun døde den 6. februar 1950
Dokumentation: 

Født: DFS KB 1887-1892 opslag 93.
Døbt 18/4-1889. den 18/4-1889. Fadderne var Peder Kristiansen og hustru Ane Marie Hansen, Peder Sørensen og Hustru Ane Marie

Konf: Har søgt i KB Skt. Peder og Skt. Mikkel Slagelse
Gift: 21/7-1913 KB 1899-1916 opslag 285.  Søgt igen med GF AO KB Slagelse Sankt Mikkel kontrabog 1814-2003 1899-1916 opslag 285. Forloverne var Reservepostbud Niels Peder Hansen, Høng og Guldsmed Martin Jacob Risom, Slagelse. Lysning 20 og 22 juni 1913. Viet i kirken af Pastor Glants.

Død: 22/1-1988
Gravlagt 26/1-1988 på Finderup Kirkegård

Kokoppe-Indpodnings Attest. Jensine Marie Mortensen født i Skt. Mikkels Landsogn og boende i s. 4½ md. Aar gammel, er af mig Understrevne, Aar 1889, den 5 juni indpodet med Kopper.

Ved nøjagtigt Eftersyn i mellem den 7de og 9de Dag efter Indpodningen har jeg fundet alle de Tegn, som vise dem at være de ægte Kokopper; de vare nemlig opfyldte med en klar væske, i Midten nedtrykkede, og omgivne med en rød Kreds.
Hvilket hermed bevidnes af  -  autoriseret Læge Famin Jensen.


Folketælling 1890 med Danish Family Search
Sorø, Slagelse, Sankt Mikkels landsogn
Husstanden: Familie nr. 25. Matr.nr. Huus ved Valbygaard  Løbe nr. 827. Kildehenvisning Optællingsliste No.11a
827. Jens Mortensen f.1849, 41 år. Husfader Arbejdsmand
828. Ane Katrine Andersen f.1849, 41 år. Husmoder
829. Ellen Sophie Mortensen f.1877, 13 år. Barn
830. Maren Kirstine Mortensen f.1878, 12 år. Barn
831. Anders Peter Mortensen f.1879, 11 år. Barn
832. Anna Krestine Mortensen f.1881, 9 år. Barn
833. Hans Christian Mortensen f.1883, 7 år. Barn
834. Jørgen Peter Julius Mortensen f.1885, 5 år. Barn
835. Jens Peter Hjalmar Mortensen f.1887, 3 år. Barn
836. Jensine Marie Mortensen f.1889, 1 år. Barn

Folketællingen fra 1930 kan ses hos Alfred Peter Blomhøj.

Top Billeder

Jensine (Mortensen) Blomhøj år 1903 - 1919 og ca. 1959.
Drengene på billedet er sønnerne Kjeld og Ernst
Biografi:
Jensine og Alfred var begge yderst flittige mennesker. Nogle år efter de blev gift købte de afholdshotellet i Høng, som de senere solgte til et konsortium, der indrettede hotellet til Gymnasium. Derefter købte de hotellet i Masnedsund, som de drev et par år hvorefter de igen vendte mod Høng, for at gå sammen med Alfreds bror Poul om at føre Høng Stole- og Møbelfabrik videre.

Senere tog de Karen-Margrethe Mortensen født den 7. jan. 1921 til sig fra Jensines kusine, som døde i en ung alder af Den Spanske Syge (1918-20). Karen blev senere gift med Erik Møgelvang Hansen. Sammen fik de to børn Hanne i 1946 26/7 og Peter i 1949 29/12.

 

2.gen.
Helene Marie Blomhøj født Sørensen: nr. 78
Født: 17. juni 1902. Holbæk, Løve, Ruds Vedby
Dåb: 27. juli 1902. Ruds Vedby Kirke ved Sognepræsten
Konfirmation: 1. oktober 1916. Holbæk, Løve, Ruds Vedby
Uddannelse:
Erhverv: Husmor i Høng
Gift 4. april 1920 med Søren August Blomhøj af Sognepræsten i Kirken
Død: 27. april 1978 i Høng
Gravlagt:
Blev 75 år
Forældre: Ane Sofie og Statshusmand Niels Sørensen
Børn: Arvid 1921   Folke 1923-1933   Werner 1925-2016   Palle 1927-2013
Dokumentation:
Født: KB 1892-1906 opslag 68
Døbt 27/7-1902. Fadderne var Moderen, datteren Anna Sofie Sørensen hos Købmand P. Bentsen, Rud Vedby og Husmand Søren Andreasen af Rerslev.

Konf: DFS KB 1907-1924 opslag 126. Vedby Skov
Gift: KB 1907-1924 opslag 154. Den 4/4-1920. Søgt igen med GF AO KB 1814-2002 1907-1924 Ruds Vedby sogn opslag 154. Forlover var Snedkerformand Poul Cornelius Hansen, Høng og fhv. Landpost Niels Sørensen, Rud Vedby.

Død:
Gravsted: Har søgt med findengrav.dk på Finderup Kirkegård 21-1-2021 :-(
Top Billeder

År 1961 Helene Blomhøj
Biografi:

 Adresser:
1916 Vedby Skov
1920 Ruds Vedby
1925 Slagelsevej i Høng
1960 Hovedgaden 3 i Høng

Helenes søn Arvid fortæller:
I det hele taget var søskendeflokken gode og venlige over for hinanden og man interesserede sig for hinanden og hinandens børn. Min mor Helene, Olivia og tante Signe var rigtig gode til at tale med hinanden og det kunne undre mig lidt, da de var meget forskellige.

 

2.gen.
Olivia Christine Blomhøj født Petersen: nr. 79
Født: 28.april 1894. Sorø, Vester Flakkebjerg, Skælskør. Algade
Dåb: 16. september 1894 i Skælskør Kirke ved Sognepræsten 
Konfirmation: 4. oktober 1908 i Skælskør Kirke ved Sognepræsten
Uddannelse:
Erhverv: Husmor i Høng
Gift 3. marts 1917 med Poul Cornelius Blomhøj i Finderup Kirke ved Sognepræsten
Død: 10. februar 1969 i Høng
Gravlagt:
Blev 74 år
Forældre: Karen Dorthea Hansen og Arbejdsmand Hans Peter Petersen
Børn: Gerda Elisabeth 1917-1999
Dokumentation:

Født: KB 1892-1899 opslag 74
Døbt den 16/9-1894. Fadderne var Arbejdsmand Anders Hansen og Hustru Marie, Skomager Jens Hansen og Hustruen Marie alle af Skjelskør.

Konf: DFS KB 1900-1914 opslag 228 den 4/10-1908
Gift: GF AO KB 1812-2002 1915-1926 Finderup sogn opslag 193. 3/3-1917. Forloverne var Postbud Niels Hansen og Maler Søren Hansen begge af Høng. Lysning 11., 18. og 25 februar 1917.

Død:

Top Billeder

År 1961 Olivia Blomhøj
Biografi: 
Guldbryllup den 5/3-1967. Det blev afholdt i Odd-Fellow-Ordenens Logebygning Concordis i Slagelse. Olivia var Rebekkasøster. Der var inviteret 87 gæster, og der kom 84. Fætter Viggo og Sigrid havde som sædvanlig sendt afbud. Festen startede kl. 18:30 og menuen var suppe, oksesteg med al slags gemyse. Der var hele otte serveringsdamer i sving. Kjeld holdt tale for vor generations vegne og Ernst holdt på fabrikkens vegne. Der blev sunget mange lange sange nogen med op til 14 vers. Niels Blomhøj fotograferede alle gæsterne. Der var musik under middagen, og der blev danset lige til kl. 1, derefter blev der serveret the og små snitter.
Knud Rotvel har skrevet et lang brev med omtale af hele festen. Der ligger et link til brevet på hans profil. 

Arvid Blomhøj fortæller:
I det hele taget var søskendeflokken gode og venlige over for hinanden og man interesserede sig for hinanden og hinandens børn. Min mor (Helene), Olivia og tante Signe var rigtig gode til at tale med hinanden og det kunne undre mig lidt, da de var meget forskellige.

 

navn: nr. RESERVE TABEL
Født:
Dåb:
Konfirmation:
Uddannelse:
Erhverv:
Gift
Død:
Gravlagt:
Forældre:
Børn:
Dokumentation: xx
Top Billeder Biografi: