novenber 2022                 Herunder indsættes resultaterne fra nov.

*