Kanelmøde 2018

  Onsdag den 25. april 

Der bliver varmet op til en runde golf en kold og regnfuld morgen

Kun 4 golfere var mødt til start.
På trods af vejret var humøret ok.
Efter hul 12 holdt det op med at regne og humøret steg en tak.

Vi var færdig med vores runde kl. 12:05 og kaffe med lune kanelsnegle ventede på os i restauranten.
Der blev tid til en lille drink ved 9. green
Generalforsamling:

Referat: Vores formand Søren bød velkommen og uddelte en dagsorden.

Regnskab:
Ib vores kasserer gennemgik regnskabet, som viste et pænt overskud. Efter en livlig debat blev vi enige om at forsætte med  samme årlige kontingent 300 kr.

Spilleformer:
Om mandagen nu med et kryds til de første 9 huller og et kryds til de sidste 9 huller samt to kryds til vinderen af alle 18. huller. Når eller hvis der spilles Kongegolf på en mandag, så annulleres krydsturneringen.
Om onsdagen fortsætter vi med holdspil, hvis ikke andet bliver aftalt. Såfremt der møder 4 eller 8 golfere, vil det være oplagt med en hurtig greensome. Men det er helt op til vores matchleder Niels Ove. Nyt: 14/5-2018. Når en golfer kun spiller 9 huller, beregnes pointene på følgende måde. Ved en 4 bold, alle fire mands point tælles sammen for de første 9 huller. De resterende tre mands point tælles sammen for de sidste 9 huller og divideres med 3 og ganges med 4. Summen af første 9 og sidste 9 tælles samme. Til svarende metode bruges ved en 3 bold.
Om fredagen spilles der stableford, hvis ikke andet bliver aftalt. Til klubmesterskabet spiller vi slagspil uden limit.

Valg:
Formand Georg Miksa nyvalg, alle andre blev genvalgt. Kasserer Ib - Sekretær Hans - Matchleder Niels Ove.

Eventuelt:
Kryds turneringen spilles i maj, juni, juli og august måned.
.
Vi siger et stort tak til Søren for hans varetagelse af formandsposten gennem de sidste par år og samtidig byder vi Georg velkommen på posten.
Deltagerne bordet rundt:
Fra venstre Søren Prinzler, Carl Henrik Brammer, Ib Rathsach, Ole Barney Jensen, Niels
Ove Andersen. På højre side sidder Allan Meilstrup,  Leif Balle-Svendsen, Georg Miksa
og Hans Blomhøj.